Selectează o Pagină

ISO 14001

Conservare economică şi eficientă

Valabil şi recunoscut în întreaga lume, sistemul de management de mediu conform cu ISO 14001 asigură un cadru pentru dezvoltarea voluntară a măsurilor de conservare – de economisirea energiei la protecţia climei şi la eliminarea deşeurilor. Experţii noştri identifică punctele slabe ale sistemului de management de mediu din compania dvs. şi pun bazele unui proces de îmbunătăţire continuă, verificabilă, reducând astfel riscurile de mediu şi îmbunătăţind echilibrul ecologic pe termen lung.

Scurtă prezentare a avantajelor acestei soluţii

Certificarea TÜV Rheinland acordată în conformitate cu ISO 14001 vă permite să:

 • Reduceţi emisiile, cantitatea de deşeuri şi efluenţi
 • Economisiţi bani printr-o abordare eficientă a resurselor
 • Reduceţi la minimum riscurile legate de răspunderea de mediu
 • Vă asiguraţi că îndepliniţi cerinţele clienţilor şi pe cele ale autorităţilor
 • Promovaţi un comportament ecologic în rândul angajaţilor
 • Vă îmbunătăţiţi imaginea proiectată în relaţia cu clienţii, cu asociaţii şi publicul larg
 • Vă atingeţi propriile obiective de mediu

Șase etape pentru un echilibru ecologic mai pronunţat

Experţii noştri analizează şi evaluează procesele şi sistemele dvs. În doar şase etape:

 1. Auditul preliminar. Auditorii noştri efectuează un audit preliminar pentru a stabili dacă orice cerinţe asociate cu acest standard au fost deja puse în aplicare în compania dvs. şi, dacă da, care dintre acestea au fost deja implementate.
 2. Analiza documentaţiei. Echipa de audit stabileşte măsura în care documentaţia dvs. cu privire la managementul de mediu corespunde cerinţelor ISO 14001.
 3. Auditul de certificare. Dvs. demonstraţi aplicaţiile practice ale sistemul de management de mediu, iar auditorii noştri îi testează eficacitatea.
 4. Emiterea certificatului. După ce toate criteriile au fost îndeplinite, compania dvs. va primi certificatul. Acesta confirmă integritatea sistemului dvs. de management de mediu, precum şi conformitatea acestuia cu standardul ISO 14001.
 5. Audituri de supraveghere. Auditul anual de supraveghere vă ajuta să actualizaţi permanent procesul.
 6. Înnoirea certificării. După trei ani, auditul este repetat pentru reînnoirea certificării. Prin acesta se garantează un proces continuu de îmbunătăţire, care demonstrează angajamentul asumat de dvs., pe termen lung, faţă de parteneri şi clienţi, cu privire la îmbunătăţirea siguranţei alimentare.

Alte servicii

 • ISO 27001
  Certificarea în conformitate cu ISO 27001 vă ajută să identificaţi şi să stabiliți riscurile legate de IT și procedurile de securitate pentru IT, pentru a optimiza continuu calitatea sistemelor dvs. - de la implementare la întreţinere.
 • OHSAS 18001
  Certificarea OHSAS 18001 este adecvată pentru orice afacere - inclusiv pentru cea a dvs. - dacă doriţi să eliminaţi riscurile care afectează sănătatea şi siguranţa angajaţilor, vizitatorilor şi a clienţilor, pe termen lung.
 • SA 8000
  Prin demonstrarea unei abordări responsabile bazată pe aspecte sociale și etice, creați o imagine corporativă solidă și avantaje competiționale clare.