Selectează o Pagină

Servicii în domenul energiei din surse regenerabile

Serviciile oferite de TÜV Rheinand Romania în domeniul energiei din surse regenerabile se adresează tuturor părților implicate într-un proiect de producere a energiei electrice și termice din surse regenerabile: investitori, dezvoltatori, instituții financiare, producători, furnizori, operatori. Gama de servicii acoperă întregul proces de derulare a unui proiect, din etapa de prefezabiltate până la conectarea la rețea și operare: studii de fezabilitate și rentabilitate pentru investitori, dezvoltatori și finanțatori, servicii de asistență pentru asigurarea fiabilității și siguranței instalațiilor pentru producători și furnizori, inspecții periodice ale instalațiilor în timpul funcționării pentru operatori.

Energie solară fotovoltaică

TÜV Rheinland Romania oferă o gamă completă de servicii pentru centralele fotovoltaice, de la proiectare până la dezasamblare. Pentru etapa de debut a proiectului oferim studii de fezabilitate constând în evaluarea amplasamentului precum și estimări independente ale randamentului producției de energie electrică pentru investitori şi dezvoltatori. Studiile noastre de bancabilitate le oferă investitorilor asistenţă tehnică privind planificarea costurilor, pachetul adecvat de asigurări şi monitorizare în timpul instalării.

Pe perioada exploatării centralei fotovoltaice, efectuăm inspecţii periodice în scopul preîntâmpinării deficiențelor de mentenanță cu efect asupra costurilor de operare şi performanţei centralei.

Gama de servicii oferite:

Servicii pentru investitori, instituții bancare, contractori EPC şi dezvoltatori

 • Studii de bancabilitate
 • Studii de fezabilitate
 • Due diligence de mediu
 • Prognoză energetică
 • Prognoză financiară
 • Analiza contractelor
 • Asistenţă pentru achiziţii
 • Servicii de verificare a furnizorilor
 • Conformitate cu reţeaua electrică

Servicii pentru proprietari şi operatori

 • Reprezentarea tehnică a beneficiarului
 • Certificarea centralei fotovoltaice
 • Teste de recepţie finală
 • Evaluarea factorului de performanţă
 • Diagnoza defecţiunilor
 • Evaluare în vederea refinanţării
 • Verificarea operării şi a mentenanței
 • Inspecţii în exploatare
 • Instruirea şi calificarea personalului

 

Energie eoliană

TÜV Rheinland Romania oferă o gamă completă de servicii pentru centralele eoliene, în scopul asigurării calității și eficienței acestora precum și al securizării investiţiei. Oferim investitorllor și dezvoltatorilor servicii de evaluare a planurilor şi amplasamentelor precum și a randamentelor estimate, sub formă de rapoarte independente şi imparţiale.

În faza de exploatare a centralelor eoliene, oferim servicii de analiză a avizelor şi autorizațiilor de construcţie şi a conexiunilor la reţea. În etapa de începere a construcției parcului eolian, oferim servicii de monitorizare a asamblarii turbinelor. Oferim de asemenea certificări de tip pentru turbine eoliene şi componentele acestora precum și inspecţii pre şi post-livrare a componentelor parcului eolian. După punerea în funcţiune a parcului eolian, oferim servicii aferente recepţiei finale iar pe perioada operării putem efectua inspecţii periodice în parcul eolian, inclusiv verificări ale interfeței parcului eolian cu rețeaua electrică de transport, în scopul optimizării siguranței și eficienţei operaţionale precum şi a redicerii costurilor prin minimizarea duratelor de oprire pentru efectuarea lucrărilor de mentenanță.

Gama de servicii oferite

Servicii pentru investitori şi dezvoltatori de proiecte on- şi offshore

 • Evaluarea resurselor
 • Studii de fezabilitate
 • Evaluarea amplasamentului
 • Previziuni de profitabilitate
 • Evaluarea impactului asupra mediului
 • Evaluări geotehnice
 • Identificarea costurilor şi evaluarea costului proiectului
 • Evaluarea randamentului energetic
 • Evaluarea riscurilor
 • Verificări inițiale
 • Compatibilitatea cu reţeaua electrică de transport
 • Monitorizarea asamblării
 • Supravegherea dării în folosinţă şi a testelor de recepţie
 • Asigurarea calităţii, inspecţii pre- şi postlivrare, controlul transportului
 • Servicii pentru lanţul de furnizori, calificarea producătorilor, asigurarea calităţii
 • Aprobarea finală a parcului eolian

Servicii pentru proprietari şi operatori on- şi offshore

Analiza contractelor (producători, leasing, operare, service şi contracte pentru energie – feed-in, garanţii şi asigurări)

 • Analiza avizelor şi autorizațiilor
 • Analiza condiţiilor de conectare la reţeaua de distribuţie
 • Verificarea conformităţii cu ratingurile aplicabile ale reţelei
 • Verificarea în teren a turbinelor, a echipamentelor de ridicat, a recipientelor sub presiune, a staţiei de transformare, a infrastructurii

 

Biomasă

Datorită programelor de susținere oferite de numeroase țări, interesul pentru accesarea pieței de energie din biomasă este în creștere continuă, astfel încât se estimează că biomasa va deveni a doua sursă de energie regenerabilă după energia eoliană.

Ca și în cazul celorlalte tipuri de centrale pe energii regenerabile, dezideratul constă în asigurarea unei funcționări sigure și cu eficiența estimată.

TÜV Rheinland Romania oferă o gamă completă de servicii destinate maximizării randamentului, a optimizării eficienței operaționale și a minimizării costurilor legate de întreruperea funcționării în scopul efectuării de lucrări de întreţinere.

Gama de servicii oferite

Servicii pentru investitori, instituții bancare, contractori EPC şi dezvoltatori

 • Studii de prefezabilitate
 • Evaluarea resurselor
 • Studii de bancabilitate
 • Studii de fezabilitate
 • Prognoză energetică
 • Prognoză financiară
 • Analiza contractelor
 • Asistenţă pentru achiziţii
 • Servicii de verificare a furnizorilor
 • Conformitate cu reţeaua electrică

Servicii pentru producătorii de echipamente şi componente

 • Consultanţă privind calitatea produsului
 • Certificarea calităţii produsului
 • Evaluare de risc pentru componente
 • Training şi calificare a personalului pentru calitate şi siguranţă
 • Certificarea sistemelor de management conform: ISO 14001, ISO 9001, ISO 50001, ISO 45001 / OHSAS 18001

Servicii pentru proprietari şi operatori

 • Planificarea logistică pentru colectarea, tratarea, depozitarea şi transportul biomasei
 • Inspecţii periodice
 • Rapoarte privind calitatea şi siguranţa
 • Training şi calificare pentru personal

 

Hidroenergie

Hidroenergia în diversele ei forme de utilizare furnizează 20% din totalul energiei electrice în întreaga lume.

Ca și în cazul celorlalte forme de energie regenerabilă, centralele şi sistemele hidroelectrice trebuie sa ofere  disponibilitatea necesară pentru asigurarea eficienței estimate, în condițiile respectării stricte a măsurilor de securitate și sănătate ocupațională precum și a măsurilor de protecție a mediului înconjurător.

TÜV Rheinland Romania oferă o gamă completă de servicii pentru investitorii, producătorii de componente şi operatorii de centrale și sisteme hidroelectrice, având ca scop obținerea unei eficiențe operaționale maxime precum și optimizarea costurilor prin minimizarea opririlor destinate lucrărilor de mentenanță.

Gama de servicii oferite:

Servicii pentru investitori, instituții bancare, contractori EPC şi dezvoltatori

 • Studii de bancabilitate
 • Studii de fezabilitate
 • Due diligence de mediu
 • Prognoză energetică
 • Prognoză financiară
 • Analiza contractelor
 • Asistenţă pentru achiziţii
 • Servicii de verificare a furnizorilor
 • Conformitate cu reţeaua electrică

Servicii pentru proprietari şi operatori

 • Coordonare tehnică de proiecte
 • Certificarea hidrocentralei
 • Test de recepţie finală
 • Evaluarea randamentului
 • Diagnoza defecţiunilor
 • Evaluarea pentru refinanţare
 • Analiza operaţiunilor şi a întreţinerii
 • Inspecţii în exploatare
 • Instruirea şi calificarea personalului