Selectează o Pagină

Certificarea producătorului conform EN 1090

Certificarea Controlului Producției în Fabrică (FPC)

Compania dv. își desfășoară activitatea în domeniul fabricării de structuri din oțel și componente din aluminiu? Dacă răspunsul la această întrebare este afirmativ, atunci aveți obligația de a vă asigura că întregul control al producţiei în fabrică este certificat pentru conformitate cu EN 1090-1.

Pentru a obţine certificarea de producător aferentă controlului producției în fabrica dv., trebuie să certificați atât calificările angajaţilor dv., dar și să dovediți că dispuneți de echipamentele tehnice necesare. „Declarația de conformitate” se poate baza pe un „certificat de conformitate” și o testare inițială a produsului efectuată de către producător, ceea ce vă permite să aplicați marcajul CE pe produse, ca o dovadă a conformităţii cu Regulamentul privind produsele pentru construcţii (CPR) – fosta Directiva privind produsele pentru construcţii (CPD). Ca urmare, vă puteţi vinde produsele pe teritoriul întregii Uniuni Europene.

TÜV Rheinland este unul dintre primele organisme notificate recunoscute pentru certificarea controlului producției în fabrică în conformitate cu EN 1090 și Regulamentul privind produsele pentru construcţii.

 

Cu ajutorul certificării EN 1090, acordată de TÜV Rheinland, puteţi:

 • să vă consolidați pozitia si sa va extindeți pe piaţa europeană
 • să vă asigurați de nivelul ridicat al securității din punct de vedere legal, prin îndeplinirea tuturor obligațiilor legale
 • să faceți faţă oricăror probleme cu promptitudine, astfel încât să puteţi vinde structurile dv. din aluminiu și oțel în Europa
 • să beneficiați de vasta noastră experienţă și expertiză în acest domeniu

Cerințe pentru Certificarea în conformitate cu EN 1090

Ca bază de certificare în conformitate cu EN 1090, compania dv. trebuie să obțină rezultate bune la mai multe teste, cum ar fi:

 • Examene pentru testarea sudorilor
 • Testarea procedurilor de sudare
 • Certificare ISO 3834 – asigurarea calităţii în operaţiunile de sudare
 • Implementaea și monitorizarea continuă a Sistemului de Control al Producției în Fabrică

Procesul de certificare EN 1090

După ce primim solicitarea dv. de certificare, în conformitate cu EN 1090, vom efectua inspecţia iniţială a sistemului dv. de control al producţiei în fabrică. În cazul toate criteriile menționate sunt îndeplinite, veţi obţine certificatul cu privire la producţia în fabrică.

De asemenea, putem asigura monitorizarea periodică de care aveţi nevoie pentru conformitatea cu EN 1090.

Organism notificat pentru produsele pentru construcții

Fiind unul dintre Organismele Notificate (NOBO) sub Directiva Produsele pentru Construcții, TÜV Rheinland este o recunoscută terță-parte ce evaluează conformitatea în raport cu standardele europene armonizate sau cu directivele europene.

Serviciile oferite sunt:

 • Certificarea produselor
 • Certificarea controlului producției în fabrică (FPC)
 • Determinarea tipului de produs în raport cu testarea tipului

Sub Directiva Produsele pentru Construcții, TÜV Rheinland este un Organism Notificat care realizează certificarea conform următoarelor standarde:

 • EN 10025 – Produse laminate la cald din oțeluri de construcții
 • EN 10088 – Oțeluri inoxidabile
 • EN 10210 – Profile cave finisate la cald pentru construcții, din oțeluri de construcții nealiate și cu granulație fină
 • EN 10219 – Profile cave deformate la rece pentru construcții, din oțeluri de construcție nealiate și cu granulație fină
 • EN 10340 – Oțeluri turnate pentru construcții
 • EN 10343 – Oțeluri pentru călire și revenire utilizate în construcții
 • EN 13479 – Materiale pentru sudare
 • EN 15088 – Aluminiu și aliaje de aluminiu