Selectează o Pagină

SA 8000

SA 8000: Managementul Responsabilității Sociale Corporative

Responsabilitatea Socială Corporativă (CSR) câștigă semnificație crescută în mod particular pentru societățile care operează la nivel internațional. Orice abatere sau lipsă în respectarea cerințelor minimale poate conduce rapid la înrăutățirea imaginii societății și în mod consecvent și la pierderi financiare.

Prin demonstrarea unei abordări responsabile bazată pe aspecte sociale și etice, creați o imagine corporativă solidă și avantaje competiționale clare. În special pentru că societatea dvs. influențează în mod activ și pozitiv încrederea clienților, investitorilor, autorităților locale precum și a societății în general.

Standardul SA 8000

Baza pentru confirmarea standardelor dvs. sociale corporative poate să fie o certificare voluntară a conformării cu drepturile angajaților, în conformitate cu SA 8000, standardul internațional pentru responsabilitatea socială. Acesta este în particular potrivit pentru societăți multinaționale care vor să întărească și să comunice conduita lor responsabilă de afaceri, precum și pentru furnizorii de produse și retailerii – indiferent de mărimea, industria în care lucrează, sau localizarea lor.

SA 8000 dispune aceleași cerințe pentru o societate ca standardul BSCI , dar include și un sistem de management similar cu ISO 9001. Printre altele, standardul are ca obiectiv îmbunătățirea condițiilor de muncă ale angajaților. De asemenea, stabilește cerințele minimale pentru standardele sociale și de muncă pentru o societate.

Cerințele Standardului SA 8000

Standardul SA 8000 dispune aceleași cerințe pentru o societate ca standardul BSCI, dar include și un sistem de management similar cu ISO 9001.

Printre altele, aderarea la SA 8000 cere, de exemplu, interzicerea muncii prestate de copii și a muncii forțate, cere ca angajații să lucreze într-o săptămână maxim 48 ore cu o zi de repaus, și cere implementarea condițiilor de muncă umane.

Beneficiile Serviciilor de Certificare SA 8000 dintr-o Privire

Cu o certificare SA 8000 puteți să

 • Protejați imaginea dvs. împotriva atacurilor societății în general, în ceea ce privește responsabilitatea socială corporativă.
 • Documentați că societatea dvs. rămâne serios angajată pentru protecția și conformarea cu standardele sociale și de muncă și cu responsabilitatea socială.
 • Întăriți încrederea societății, a partenerilor și a clienților dvs. și vă conformați în mod demonstrabil cerințelor standardului.
 • Câștigați avantaje competiționale semnificative asupra societăților care nu potrivesc producția lor cu aspectele sociale.
 • Asigurați armonie socială în locațiile dvs. de producție și în relația cu furnizorii dvs.
 • Arătați că, condițiile de muncă echitabile social, condițiile de producție sănătoase și prietenoase cu mediul sunt un lucru obișnuit în societatea dvs.
 • Îmbunătățiți condițiile de muncă și creați un mediu de lucru mai sigur

Experții noștrii de la TÜV Rheinland sunt disponibili să răspundă la întrebările dvs. și să vă furnizeze informații suplimentare legate de certificarea SA 8000.

Procedura pentru Certificarea SA 8000

 1. Preaudit (opțional). Auditorii realizează o evaluare preliminară. Ei determină care dintre cerințele standardului sunt deja implementate în societatea dvs.
 2. Analiza documentației. Echipa de audit analizează măsura în care documentația sistemului de management social corespunde cu standardul SA 8000.
 3. Audit de certificare. Demonstrați aplicarea practică a standardelor dvs. sociale. Auditorii noștrii evaluează eficacitatea aplicării.
 4. Emiterea certificatului. Odată ce toate criteriile sunt îndeplinite, societatea dvs. primește certificatul. Acesta certifică conformitatea cu standardul SA 8000. Mai mult, societatea dvs. va fi inclusă în baza noastră de date online a societăților certificate “Certipedia” și puteți promova sustenabilitatea dvs. certificată cu marca oficială de certificare TÜV Rheinland.
 5. Audituri de verificare. Auditurile noastre de verificare vă ajută să optimizați în mod continuu condițiile dvs. de muncă.
 6. Reînnoirea certificatului. Prin reînnoirea certificatului înainte de expirarea acestuia în trei ani, în mod permanent prelungiți procesul de îmbunătățire continuă. Pentru parteneri și clienți documentați în mod permanent angajamentul dvs. pentru condițiile de muncă corespunzătoare din punct de vedere social.

  Cerințele Standardului SA 8000 pe Responsabilitatea Socială

 1. Fără muncă prestată de copii sau muncă forțată
 2. Interzicerea discriminării rasiale, sexuale și religioase
 3. Dreptul la libertatea de asociere, la statut de membru sindicat și la negociere colectivă
 4. Angajament la maxim 48 ore timp de lucru săptămânal cu o zi de repaus
 5. Garantarea salariului pentru minimul de existență
 6. Cerință pentru și implementarea condițiilor de muncă umane
 7. Îmbunătățirea sistematică a condițiilor în locurile de muncă
 8. Documentație accesibilă public prin certificare