Auditor intern pentru Sistem de Management Integrat

Academia & Life Care

TÜV Rheinland România

   +40 21 318-8834/35

Aceste standarde furnizează încredere și îndrumări pentru auditarea sistemelor de management integrat, calitate, mediu, sănătate și securitate ocupațională inclusiv principiile de auditare, programul de audit și efectuarea auditurilor sistemelor de management. Este aplicabil tuturor organizațiilor care au nevoie să efectueze audituri interne și externe ale sistemelor de management integrat.

Obiective

 • Determinarea gradului de conformitate a sistemului de management cu standardele ISO 14001:2015, ISO 9001:2015, ISO 45001:2018 și  documentele de referinţă
 • Determinarea gradului de conformitate a activităţilor, proceselor şi produselor cu cerinţele / procedurile sistemului de management integrat
 • Evaluarea capabilităţii sistemului de management de a asigura conformitatea cu cerinţele reglementate şi contractuale
 • Evaluarea eficacităţii sistemului de management în atingerea obiectivelor specificate
 • Identificarea zonelor de îmbunătăţire potenţială a sistemului de management integrat

Durată

5 zile

Grup țintă

 • Responsabili cu sistemul de management integrat (calitate, mediu, sănătate și securitate în muncă) în organizații
 • Persoanele desemnate cu efectuarea auditului intern  pe sistem de management integrat  în organizații
 • Persoanelor care doresc sa efectueze audituri de secundă parte pentru sisteme de management integrat a unei organizaţii care are în curs de implementare, certificare şi menţinerea certificării sistemelor de management integrat

Beneficii

 • Competența de auditor
 • Comunicarea specifică activității de audit
 • Munca în echipa de audit
 • Perfecționarea pregătirii profesionale
 • Analiza și aprecierea conformității și eficacității sistemului de management integrat
 • Colectarea și structurarea informațiilor specifice activității de audit
 • Conducerea auditului
 • Examinarea documentelor referitoare la sistemul de management integrat
 • Întocmirea documentelor specifice activității de audit
 • Întocmirea raportului de audit
 • Planificarea activității de audit

Tematică

 • Cerinţe ale standardelor ISO 14001:2015, ISO 9001:2015, ISO 45001:2018, respectiv ISO 19011:2018
 • Aşteptări ale organismului de certificare
 • Prezentarea standardelor ISO 14001:2015, ISO 9001:2015, ISO 45001:2018
 • Pregătirea, derularea, documentarea auditului
 • Tehnici de audit, prelucrarea informaţiilor
 • Cerințe și procedura de audit, aspecte practice privind controlul SMI, pregătirea, desfășurarea și evaluarea auditului intern
 • Rapoarte de neconformităţi, raport de audit.

Forme de evaluare

Probă scrisă: Chestionare de examinare tip grilă. Participanţilor care promovează examenul li se acordă certificate în limba română din partea Departamentului Academia & Life Care al TÜV Rheinland România.

 • Academia & Life Care
  Cu peste 12000 de programe de formare - seminarii, cursuri şi conferinţe - şi cu peste 2500 cadre, suntem siguri că veți găsi, alături de noi, soluția potrivită pentru nevoile dv. de instruire și formare.
 • Cursuri pe domenii
  TÜV Rheinland România vine in sprijinul dvs. printr-o gama variata de cursuri si instruiri sustinute de lectori specializati, avand o experienta bogata atat in activitatea de formare profesionala a adultilor cat si in activitatea teoretica si practica.