Tranziţia de la ISO 14001:2004 la ISO 14001:2015

Academia & Life Care

TÜV Rheinland România

   +40 21 318-8834/35

Realizarea unui echilibru între mediu, societate și economie este considerată esențială pentru a răspunde necesităților prezentului fără a compromite capacitatea generațiilor viitoare de a răspunde nevoilor lor ca pilon de sustenabilitate.

Această a treia ediție din 2015 anulează și înlocuiește a doua ediție (ISO 14001:2004), care a fost revizuită tehnic.

Obiective

 • Noutăţile pe care le aduce ISO 14001:2015. Determinarea gradului de conformitate a sistemului de management cu standardul ISO 14001:2015 și  documentele de referinţă
 • Determinarea gradului de conformitate a activităţilor cu cerinţele standardului ISO 14001:2015/ documentele sistemului de management
 • Evaluarea capabilităţii sistemului de management de a asigura conformitatea cu cerinţele reglementate şi cu alte cerințe la care organizația a subscris referitoare la mediu
 • Evaluarea eficacităţii sistemului de management în realizarea politicii stabilite şi a obiectivelor și țintelor specificate.

Durată

2 zile

Grup țintă

Această instruire este recomandată persoanelor care fac/ vor face parte din echipa de conducere,  firmelor de consultanță, și tuturor proprietarilor de proces  pentru sisteme de management al mediului a unei organizaţii care are în curs de tranziție și certificare noile standarde.

Beneficii

Competențe în:

 • Conducerea și administrarea proceselor de mediu;
 • Aplicarea metodologiei PDCA la nivel de proces și sistem de management de mediu (SMM);
 • Planificarea operațională în cadrul SMM;
 • Integrarea procesului de management al riscului la nivel de SMM;
 • Conducerea echipelor de proces;
 • Monitorizare, măsurare, analiza și îmbunătățirea SMM;
 • Analiza și aprecierea conformității și eficacității sistemului de management de mediu;
 • Munca în echipa de audit.

Tematică

 • Tranziția de la ISO 14001:2004 la14001:2015
 • Anexa HLS
 • Prezentarea standardului ISO 14001:2015
 • Planul de tranziție și certificare
 • Documente de orientare pe teme specifice, de exemplu gândirea bazata pe riscuri
 • Comparația dintre ISO 14001:2004 și 14001:2015

Forme de evaluare

Participanţilor li se acordă Confirmarea de participare la curs.

 • Academia & Life Care
  Cu peste 12000 de programe de formare - seminarii, cursuri şi conferinţe - şi cu peste 2500 cadre, suntem siguri că veți găsi, alături de noi, soluția potrivită pentru nevoile dv. de instruire și formare.
 • Cursuri pe domenii
  TÜV Rheinland România vine in sprijinul dvs. printr-o gama variata de cursuri si instruiri sustinute de lectori specializati, avand o experienta bogata atat in activitatea de formare profesionala a adultilor cat si in activitatea teoretica si practica.