SPC (Statistical Process Control)

Academia & Life Care

TÜV Rheinland România

   +40 21 318-8834/35

Cursul SPC acoperă tehnicile de control a procesului – diagrame de control și studiul de capabilitate. Sunt prezentate pas cu pas modalitățile de construire a diagramelor de control și de realizare a studiului de capabilitate, precum și interpretarea acestora. Nu lipsesc noțiunile introductive de statistică, analiză grafică și aplicații în sală, inclusiv prin utilizarea software-ului MINITAB.

Obiective

Înțelegerea și deprinderea tehnicilor de determinare a stabilității și capabilității procesului. Cursul este bazat pe Manualul AIAG, SPC, ediția a 2-a.

Durată

1 zi

Grup țintă

Personalul compartimentului Calitate, Personalul compartimentului Tehnic, Top şi middle management din Producţie

Beneficii

Aplicarea corectă a instrumentelor, astfel încât să se reducă pierderile datorate produselor neconforme și a plângerilor de la clienții externi și interni.

Tematică

 • Fişe de control statistic: Noţiuni generale: Cazurile în care poate fi utilizat SPC, Definiţii ale termenilor utilizaţi în curs; Simboluri; Variabilitate: Dispersia şi poziţia centrală a datelor, Cauzele variaţiei proceselor; Fişe de control statistic: Elementele unei fişe de control statistic (control charts), Explicarea diferenţei dintre limitele specificate – care se referă la produs şi limitele de control al procesului – care se obţin prin calcule şi ne spun când să intervenim în proces; Fişe de control prin variabile: Tipuri de fişe; etape pregătitoare.
 • Fişa de control pentru medie şi amplitudine (x bar; R): Etape de implementare: colectare date, efectuare calcule, alegerea datelor tabelare; Exemplu practic de calcul a limitelor procesului; Interpretarea fişelor de control statistic – prezentare şi analizare cazuri practice; Analiza capabilităţii procesului Cpk şi Ppk; Calculul fracţiunilor defective ale procesului
 • Fişe de control pentru medie şi abatere standard: Etapele parcurse în cadrul acestei Fişe de control sunt similare cu cele ale fişei medie şi amplitudine, se insistă doar pe particularităţile acestei fişe; Fişa de control pentru mediană şi amplitudine: Etapele parcurse în cadrul acestei Fişe de control sunt similare cu cele ale fişei medie şi amplitudine, se insistă doar pe particularităţile acestei fişe
 • Fişa de control pentru valori individuale şi amplitudine mobile: Etapele parcurse în cadrul acestei Fişe de control sunt similare cu cele ale fişei medie şi amplitudine, se insistă doar pe particularităţile acestei fişe; Fişe de control prin atribute: Noţiuni generale; tipuri de fişe; simboluri folosite; Fişa de control pentru proporţia de produse neconforme (Fişa p): Etapele aplicării Fişei p: alegerea eşantioanelor; culegerea datelor; calcularea limitelor de control; Exemple practice de interpretare a fişelor p; Depistarea cauzelor speciale şi aplicarea acţiunilor corespunzătoare în urma analizei Fişei p; Analiza capabilităţii procesului
 • Fişa de control pentru numărul de produse neconforme (Fişa np): Etapele parcurse în cadrul acestei Fişe de control sunt similare cu cele ale fişei p, se insistă doar pe particularităţile acestei fişe
 • Fişa de control pentru numărul de neconformităţi (Fişa c): Etapele parcurse în cadrul acestei Fişe de control sunt similare cu cele ale fişei p, se insistă doar pe particularităţile acestei fişe
 • Fişa de control pentru numărul de neconformităţi per unitatea produsă (Fişa u): Etapele parcurse în cadrul acestei Fişe de control sunt similare cu cele ale fişei p, se insistă doar pe particularităţile acestei fişe
 • Exemple practice: Prezentări de cazuri concrete pentru diverse fişe de control (programe speciale de calcul şi reprezentare a fişelor). Se vor modifica diverse date în program şi se vor stabili influenţele acestora asupra fişelor.

Forme de evaluare

Probă scrisă: Chestionare de examinare tip grilă. Participanţilor care promovează examenul li se acordă certificate din partea Departamentului Academia & Life Care al TÜV Rheinland România.

 • Academia & Life Care
  Cu peste 12000 de programe de formare - seminarii, cursuri şi conferinţe - şi cu peste 2500 cadre, suntem siguri că veți găsi, alături de noi, soluția potrivită pentru nevoile dv. de instruire și formare.
 • Cursuri pe domenii
  TÜV Rheinland România vine in sprijinul dvs. printr-o gama variata de cursuri si instruiri sustinute de lectori specializati, avand o experienta bogata atat in activitatea de formare profesionala a adultilor cat si in activitatea teoretica si practica.