Managementul riscului bazat pe modificările standardului ISO 9001

Academia & Life Care

TÜV Rheinland România

   +40 21 318-8834/35

Fiecare organizație, indiferent de tipul și mărimea sa, desfășoară o mulțime de activități care implică riscuri. Pentru gestionarea eficientă a acestor riscuri este necesar a se parcurge un proces bine structurat care presupune identificarea și analiza riscurilor  precum și evaluarea lor în vederea tratării optime. Pe parcursul acestui proces, organizațiile comunică și se consultă cu părțile interesate, monitorizând și verificând continuu riscurile și mijloacele de control. Tot acest proces este detaliat în standardul ISO 31000:2010.

ISO 31000:2010 este un standard internațional care furnizează principii și linii directoare generale referitoare la managementul riscului. Acest standard nu este specific unei industrii sau unui sector de activitate, putând fi utilizat de orice organizație, indiferent de specificul ei. Standardul ISO 31000:2010 nu urmărește să promoveze uniformizarea managementului riscului în cadrul organizațiilor, scopul său fiind armonizarea proceselor de management al riscului din standardele existente și viitoare. Este un standard care poate fi aplicat oricărui tip de risc, indiferent de natura sa, cu consecințe pozitive sau negative.

Prin lansarea noii versiuni a standardului ISO 9001, sunt evidențiate o serie de adaptări și schimbări cu impact direct asupra modului în care este privită zona de management  a riscului.

Obiective

 • Înțelegerea și cunoașterea conceptelor folosite în managementului riscurilor şi a modului în care acestea sunt utilizate în practică
 • Înțelegerea procesului de management al riscurilor și cunoașterea etapelor sale
 • Cunoașterea principalelor tehnici utilizabile în managementul riscurilor
 • Înțelegerea aplicabilității tehnicilor prezentate

Durată

2 zile

Grup țintă

Manageri de la toate nivelurile şi din toate domeniile, responsabili de procese, persoane care se ocupă de și care sunt interesate în managementul riscurilor în organizaţii de orice mărime

Beneficii

În urma absolvirii acestui curs, participanții vor acumula cunoștințe actualizate privind managementul riscului și vor înțelege modul în care acestea pot fi aplicate în practică în organizații în care își desfășoară activitatea. Pornind de la exemplele utilizate pe perioada cursului, ei vor fi în măsură să transfere cunoștințele acumulate în contextual concret al realității cu care se confruntă la locul de muncă.

Tematică

 • Introducere în managementul riscurilor. Terminologie. Principii şi linii directoare.
 • Definirea și clasificări ale riscurilor
 • Proiectarea cadrului organizaţional pentru gestionarea riscului.
 • Implementarea managementului riscului. Stabilirea contextului.
 • Identificarea riscului. Metode.
 • Analiza și estimarea riscului.
 • Metode de evaluare a riscurilor
 • Impactul riscului. Criterii de impact. Tratarea riscului.
 • Succes şi greșeli în implementarea sistemului de management al riscului.
 • Principalele modificări aduse de noua versiune a standardului ISO 9001: 2015. Beneficii și avantaje

Forme de evaluare

Probă scrisă: Chestionare de examinare tip grilă. Participanţilor care promovează examenul li se acordă certificate din partea Departamentului Academia & Life Care al TÜV Rheinland România.

 • Academia & Life Care
  Cu peste 12000 de programe de formare - seminarii, cursuri şi conferinţe - şi cu peste 2500 cadre, suntem siguri că veți găsi, alături de noi, soluția potrivită pentru nevoile dv. de instruire și formare.
 • Cursuri pe domenii
  TÜV Rheinland România vine in sprijinul dvs. printr-o gama variata de cursuri si instruiri sustinute de lectori specializati, avand o experienta bogata atat in activitatea de formare profesionala a adultilor cat si in activitatea teoretica si practica.