Lean Manufacturing – SMED Single Minute Exchange of Dies

Academia & Life Care

TÜV Rheinland România

   +40 21 318-8834/35
SMED (Single Minute Exchange of Dies) este o metodologie de eliminare a pierderilor cauzate de lipsa de uniformitate (MURA) a procesului de producție prin analiză, optimizarea și standardizarea procedeelor de schimbare de referință din cadrul fabricației cu scopul de a crește disponibilitatea echipamentelor și utilajelor pentru realizarea producției planificate.

Obiective

 • Cunoașterea principiilor de baza ale metodologiei SMED dedicată analizei, optimizării și standardizării procedeelor de schimbare de referință din cadrul fabricației.
 • Însușirea metodelor și pașilor necesari aplicării SMED în cadrul fabricației:
  a) înregistrarea și analiza timpilor procesului actual de schimbare de referință;
  b) identificarea și evaluarea pașilor/ activităților interne și externe ale procesului de schimbare de referință;
  c) evaluarea pașilor/ activităților procesului de schimbare de referință prin metoda ECTS (Eliminare, Combinare, Transpunere, Simplificare);
  d) transpunerea în practică a soluțiilor găsite;
  e) standardizarea noului proces de schimbare de referință.

Durată

2 zile

Grup țintă

Manageri și specialiști ai departamentelor de îmbunătățire a proceselor. Manageri, specialiști și personal indirect productiv ce activează în departamentele de întreținere a utilajelor și echipamentelor. Personal indirect productiv (tehnic) și direct productiv din cadrul departamentelor de producție. Specialiști din cadrul departamentelor tehnice.

Beneficii

 • SMED ajută la reducerea risipei datorate lipsei de uniformitate a proceselor de producție.
 • Aplicarea metodei permite identificarea unor modalități de schimbare rapidă (principiul: “sub 10 minute” – “single minute”) a referințelor pe linia de fabricație ceea ce determină creșterea disponibilității echipamentelor/ utilajelor de producție. Acest lucru permite astfel îmbunătățirea cadenței de fabricație prin echilibrarea operațiilor și reducerea stocurilor interoperaționale.
 • SMED ajută la scăderea costurilor cu reglajele prin simplificarea acestora și reducerea numărului și complexității tipurilor de echipamente/ unelte necesare reglajelor.
 • Permite planificarea producției conform sistemului-tras (pull-system), adică permite o flexibilitate mai bună a liniilor de fabricație în cazul unei diversități mari de produse.
 • Prin simplificarea procedeelor de schimbare de referință se reduce complexitatea abilităților necesare personalului de intervenție astfel încât o parte din reglaje pot fi transferate de la personalul specializat către operatori.
 • Simplitatea reglajelor contribuie la îmbunătățirea controlului asupra calității produselor.
 • Reducerea stocurilor interoperaționale reduce riscul de acumulare a unor cantități mari de produse neconforme în cazul producerii de erori în procesul de fabricație.

Tematică

 • Principii generale si istoria SMED-ului.
 • Etapele implementării metodologiei SMED și exercițiu.
 • Domeniu de aplicare și exemple de implementare.

Forme de evaluare

Probă scrisă: Chestionare de examinare tip grilă. Participanţilor care promovează examenul li se acordă Certificate în limba română din partea Departamentului Academia & Life Care al TÜV Rheinland România.
CONTACT
 • Academia & Life Care
  Cu peste 12000 de programe de formare - seminarii, cursuri şi conferinţe - şi cu peste 2500 cadre, suntem siguri că veți găsi, alături de noi, soluția potrivită pentru nevoile dv. de instruire și formare.
 • Cursuri pe domenii
  TÜV Rheinland România vine in sprijinul dvs. printr-o gama variata de cursuri si instruiri sustinute de lectori specializati, avand o experienta bogata atat in activitatea de formare profesionala a adultilor cat si in activitatea teoretica si practica.