Auditor intern ISO 22000:2005

Academia & Life Care

TÜV Rheinland România

   +40 21 318-8834/35

ISO 22000:2005 este un standard internațional al sistemului de management al siguranței alimentare pentru întregul lanț alimentar, de la locul de producție primară până la introducerea pe piață și export.

Cerinţele standardului ISO 22000:2005 sunt generale și sunt destinate să fie aplicate de către toate organizaţiile din lanţul alimentar, indiferent de mărime și complexitate, atât producătorilor de alimente cât și  furnizorilor de produse și servicii nealimentare (producători de ambalaje care intră în contact cu produsul alimentar, producători de aditivi, producători de mașini și echipamente utilizate în industria alimentară, furnizori de servicii de-a lungul lanţului alimentar – logistică şi firme de transport, de curățenie, servicii dezinfecţie, dezinsecţie şi deratizare pentru producătorii de  alimente şi furnizori de servicii în alimentaţia publică – cantine, restaurante, catering etc.)

Standardul ISO 22000:2005 combină următoarele elemente cheie: comunicare interactivă (internă și externă), sistem de management (abordare bazată pe proces), programe preliminare (măsuri de bune practici de producţie și igienă), principiile HACCP.

Sistemul de management al siguranței alimentului dezvoltat și implementat în conformitate cu cerințele standardului ISO 22000:2005 demonstrează angajamentul şi capacitatea organizaţiei pentru controlul pericolelor privind siguranţa alimentelor, cu scopul de a asigura că alimentul îndeplineşte standardele calitative în momentul consumului uman.

Obiective

 • Însușirea cerinţelor standardelor ISO 22000:2005 și  ISO 19011:2018 (Ghid pentru auditarea sistemelor de management)
 • Însușirea principiilor de baza, inclusiv a terminologiei privind managementul siguranței alimentelor
 • Însușirea principiilor de bază, inclusiv a terminologiei privind auditarea
 • Însușirea metodologiei de organizare şi desfășurare a unui audit intern pentru sistemul de management al siguranței alimentelor

Durată

2 zile

Grup țintă

Cursul se adresează persoanelor care doresc să obțină calificarea de auditor intern sau persoanelor care  efectuează/urmează să efectueze verificări ale funcționarii sistemului de management în cadrul unei  organizaţii ce are în curs de implementare şi certificare un sistem de management al siguranței alimentare conform standardului ISO 22000:2005.

Beneficii

Persoana care a absolvit acest curs dovedește că a acumulat cunoștințe privind cerințele standardului ISO 22000:2005 și activitatea de audit și că poate desfășura activități de implementare a unui sistem de management al siguranței alimentului în conformitate cu cerințele de standard ISO 22000:2005 și activități de audit intern în cadrul organizației în scopul îmbunătățirii performanțelor sistemului.

Tematică

 • principiile fundamentale şi beneficiile unui sistem de management al siguranţei alimentelor
 • istoricul, scopul şi intenţiile standardului ISO 22000 :2005
 • prezentarea cerințelor standardului ISO 22000:2005
 • principiile, procesele şi tehnicile utilizate pentru evaluarea şi managementul pericolelor pentru siguranţa alimentelor
 • îmbunătăţire continuă în cadrul sistemului de management al siguranţei alimentelor
 • contribuţia pe care o au auditurile la eficacitatea sistemelor de management
 • rolurile și responsabilităţile auditorului
 • principii de auditare
 • pregătirea și realizarea unui audit
 • colectarea de dovezi obiective prin observare, intervievare şi analizarea documentelor
 • corelarea constatările de audit cu politica şi obiectivele organizaţiei, inclusiv cu legislaţia şi reglementările aplicabile
 • formularea constatărilor de audit  faţă de cerinţele ISO 22000:2005, în vederea raportării lor
 • competența și evaluarea auditorilor

Forme de evaluare

Probă scrisă: chestionare de examinare tip grilă. Participanților care promovează examenul li se acordă certificate recunoscute internațional în limba engleză din partea Organismului de Certificare Personal PersCert conform calificării din platforma Certipedia cu ID Nr. 0000059468, cu o valabilitate de 3 ani prin care se vor certifica următoarele competențe:

 • Standarde normative pentru audit: ISO 22000, ISO 19011
 • Planificarea programelor de audit
 • Realizarea programelor de audit
 • Comunicare, tehnici de întrebare
 • Rezultate / Raport de audit
 • Academia & Life Care
  Cu peste 12000 de programe de formare - seminarii, cursuri şi conferinţe - şi cu peste 2500 cadre, suntem siguri că veți găsi, alături de noi, soluția potrivită pentru nevoile dv. de instruire și formare.
 • Cursuri pe domenii
  TÜV Rheinland România vine in sprijinul dvs. printr-o gama variata de cursuri si instruiri sustinute de lectori specializati, avand o experienta bogata atat in activitatea de formare profesionala a adultilor cat si in activitatea teoretica si practica.