Auditor Intern IFS Food

Academia & Life Care

TÜV Rheinland România

   +40 21 318-8834/35

IFS Food (International Featured Standard Food), standardul internațional privind calitatea și siguranța produselor alimentare permite evaluarea sistemelor de management al calității și al siguranței alimentelor într-o abordare unitară și este recunoscut de GFSI (Global Food Safety Initiative – Inițiativa Globală pentru Siguranța Alimentelor).

Acest standard se aplică în toate etapele de procesare a alimentelor, imediat după producătorul agricol direct și include cerințe detaliate referitoare la infrastructura, mediul in care se fabrică produsele alimentare, bune practici de igienă și bune practici de fabricație.

Obiectivele principale ale IFS Food sunt:

 • Stabilirea unui standard comun cu un sistem uniform de evaluare
 • Colaborarea cu organisme de certificare acreditate și cu auditori calificați
 • Asigurarea transparenței pe întregul parcurs al lanțului de aprovizionare
 • Reducerea costurilor, atât pentru furnizori, cât și pentru distribuitori

Obiective

 • Însușirea cerinţelor standardului IFS Food, versiunea 6, Aprilie 2014
 • Însușirea principiilor de bază, inclusiv a terminologiei privind managementul calității și siguranței alimentelor
 • Înțelegerea beneficiilor unui sistem de management al calității și siguranţei alimentelor în conformitate cu standardul  IFS Food
 • Însușirea cerințelor standardului ISO 19011:2018 (Ghid pentru auditarea sistemelor de management )
 • Însușirea principiilor de bază, inclusiv a terminologiei privind auditarea
 • Însușirea metodologiei de organizare şi desfășurare a unui audit intern pentru sistemul de management al calității și  siguranței alimentelor în conformitate cu standardul IFS Food

Durată

3 zile

Grup țintă

Cursul se adresează persoanelor care doresc sa obțină calificarea de auditor intern sau persoanelor care  efectuează/urmează să efectueze verificări ale funcționării sistemului de management în cadrul unei  organizaţii ce are în curs de implementare şi certificare un sistem de management  al calității și siguranței  alimentare conform standardului IFS Food.

Beneficii

Persoana care a absolvit acest curs dovedește că a acumulat cunoștințe specifice sistemului de management al calității și  siguranței alimentelor în conformitate cu cerințele  standardului IFS Food și că poate desfășura activități privind implementarea unui sistem de management al calității și siguranței alimentelor conform acestor cerințe, activități de coordonare a proceselor sistemului și de analiză a datelor pentru îmbunătățirea performanțelor sistemului implementat în conformitate cu cerințele standardului IFS Food.

Tematică

 • seria de standarde IFS; prezentare și istoric
 • principiile fundamentale şi beneficiile unui  sistem de management al calității și siguranţei alimentelor conform cu cerințele IFS Food
 • prezentarea cerințelor standardului IFS Food, versiunea 6, Aprilie 2014; prezentarea protocolului de audit (tipurile de audit, domeniul de audit, modul de evaluare cerințe și notarea acestora ca deviații /neconformități majore /KO)
 • îmbunătăţire continuă în cadrul sistemului de management al calității și siguranţei alimentelor
 • contribuţia pe care o au auditurile la eficacitatea sistemelor de management
 • rolurile și responsabilităţile auditorului
 • principii de auditare
 • pregătirea și realizarea unui audit
 • colectarea de dovezi obiective prin observare, intervievare şi analizarea documentelor
 • corelarea constatărilor de audit cu politica şi obiectivele organizaţiei, inclusiv cu legislaţia şi reglementările aplicabile
 • formularea constatărilor de audit faţă de cerinţele IFS Food, în vederea raportării lor
 • competența și evaluarea auditorilor

Forme de evaluare

 • Evaluare continuă a comportamentului și performanței cursanților în cadrul exercițiilor practice, dialogurilor, studiilor de caz, interpretărilor de rol.
 • Evaluare finală prin probă scrisă (chestionare de examinare tip grilă) la care se ia în considerare și evaluarea din timpul cursului.

Participanţilor care promovează examenul li se acordă certificate în limba română din partea Centrului de Competenţă Academia TÜV Rheinland România

 • Academia & Life Care
  Cu peste 12000 de programe de formare - seminarii, cursuri şi conferinţe - şi cu peste 2500 cadre, suntem siguri că veți găsi, alături de noi, soluția potrivită pentru nevoile dv. de instruire și formare.
 • Cursuri pe domenii
  TÜV Rheinland România vine in sprijinul dvs. printr-o gama variata de cursuri si instruiri sustinute de lectori specializati, avand o experienta bogata atat in activitatea de formare profesionala a adultilor cat si in activitatea teoretica si practica.