Auditor intern FSSC 22000

Academia & Life Care

TÜV Rheinland România

   +40 21 318-8834/35

FSSC 22000 (Food Safety Certification System 22000) este o schemă completă de certificare pentru sistemele de siguranța alimentelor recunoscută de GFSI (Global Food Safety Initiative – Inițiativa Globală pentru Siguranța Alimentelor) și impusă de rețelele de supermarketuri furnizorilor lor şi, în primul rând, celor care produc sub marca proprie a acestora.

Obiectivele principale ale GFSI sunt:

 • creşterea siguranţei produselor alimentare;
 • asigurarea protecţiei consumatorului;
 • întărirea încrederii consumatorului;
 • armonizarea cerinţelor sistemelor de siguranţă a produselor alimentare;
 • îmbunătăţirea eficienţei costurilor de-a lungul întregului lanţ alimentar;
 • realizarea şi implementarea unui sistem internaţional de alertă rapidă.

FSSC 22000 este standardul sistemului de management al siguranței alimentelor cel mai cuprinzător, pentru că include cerințele standardului ISO 22000:2005 și specificațiile tehnice pentru programele preliminare specifice sectorului (PRPs) (ISO / TS 22002-1:2009). Schema de certificare FSSC 22000 este dezvoltată pentru certificarea sistemelor de siguranța alimentelor din organizațiile lanțului alimentar care procesează sau produc:

 • produse de origine animală;
 • produse de origine vegetală perisabile;
 • produse cu termen lung de valabilitate în piață;
 • alte ingrediente alimentare (aditivi, vitamine, bioculturi).

Obiective

 • Însușirea cerinţelor standardelor ISO 22000:2005 și ISO/TS 22002-1:2009 (specificații tehnice  pentru  programele  preliminare specifice sectorului (PRPs)
 • Însușirea principiilor de bază, inclusiv a terminologiei privind managementul siguranței alimentelor
 • Înțelegerea beneficiilor unui sistem de management al siguranţei alimentelor
 • Însușirea cerințelor standardului ISO 19011:2018 (Ghid pentru auditarea sistemelor de management)
 • Însușirea principiilor de bază, inclusiv a terminologiei privind auditarea
 • Însușirea metodologiei de organizare şi desfășurare a unui audit intern pentru sistemul de management al siguranței alimentelor

Durată

3 zile

Grup țintă

Cursul se adresează persoanelor care doresc să obțină calificarea de auditor intern sau persoanelor care  efectuează/urmează să efectueze verificări ale funcționării sistemului de management în cadrul unei organizaţii ce are în curs de implementare şi certificare un sistem de management al siguranței  alimentare conform standardului  FSSC 22000.

Beneficii

Persoana care a absolvit acest curs dovedește că

 • a acumulat cunoștințe privind cerințele standardului FSSC 22000
 • a dobândit cunoștințe privind activitatea de audit
 • poate desfășura activități de implementare a  unui sistem de management al siguranței alimentului în conformitate cu cerințele acestui standard
 • poate desfășura activități de audit intern în cadrul organizației în scopul îmbunătățirii performantelor sistemului.

Tematică

 • principiile fundamentale şi beneficiile unui sistem de management al siguranţei conform cu cerințele FSSC 22000
 • prezentarea cerințelor  ISO 22000:2005 și ISO/TS 22002-1
 • principiile, procesele şi tehnicile utilizate pentru evaluarea şi managementul pericolelor pentru siguranţa alimentelor
 • îmbunătăţire continuă în cadrul sistemului de management al siguranţei alimentelor
 • contribuţia pe care o au auditurile la eficacitatea sistemelor de management
 • rolurile și responsabilităţile auditorului
 • principii de auditare
 • pregătirea și realizarea unui audit
 • colectarea de dovezi obiective prin observare, intervievare şi analizarea documentelor
 • corelarea constatările de audit cu politica şi obiectivele organizaţiei, inclusiv cu legislaţia şi reglementările aplicabile
 • formularea constatărilor de audit faţă de cerinţele FSSC 22000, în vederea raportării lor
 • competența și evaluarea auditorilor

Forme de evaluare

 • Evaluare continuă a comportamentului și performanței cursanților în cadrul exercițiilor practice, dialogurilor, studiilor de caz, interpretărilor de rol.
 • Evaluare finală prin probă scrisă (chestionare de examinare tip grilă) la care se ia în considerare și evaluarea din timpul cursului.

Participanţilor care promovează examenul li se acordă certificate în limba română din partea Departamentului Academia & Life Care TÜV Rheinland România

 • Academia & Life Care
  Cu peste 12000 de programe de formare - seminarii, cursuri şi conferinţe - şi cu peste 2500 cadre, suntem siguri că veți găsi, alături de noi, soluția potrivită pentru nevoile dv. de instruire și formare.
 • Cursuri pe domenii
  TÜV Rheinland România vine in sprijinul dvs. printr-o gama variata de cursuri si instruiri sustinute de lectori specializati, avand o experienta bogata atat in activitatea de formare profesionala a adultilor cat si in activitatea teoretica si practica.