Lector / Formator / Trainer

Academia TÜV Rheinland România caută colaboratori pentru prestări servicii didactice pentru următoarele domenii: ISO TS 16949, FMEA, APQP, Six Sigma, Supply Chain Management, CORE Tools, Project Management, Risk Management.

Responsabilități / Sarcini

 • Desfăşoară activităţile de formare, de instruire, de training cu profesionalism şi promptitudine, respectând procedurile şi intrucţiunile de lucru ale Academiei TRR
 • Respectă programa de pregătire al Academiei TRR
 • Studiază modulele de curs întocmite de Academia TRR şi respectă metodologia acestora în procesul de predare al cursurilor
 • Răspunde de corectitudinea informaţiilor furnizate pe durata programelor de formare
 • Participă la elaborarea, corectarea şi revizia suporturilor de curs şi a oricăror alte materiale referitoare la curs, atunci când acest lucru este solicitat de către Academia TRR
 • Participă la examinarea cursanţilor pe baza procedurilor şi criteriilor de examinare stabilite de către Academia TRR şi înmânează acestuia toate materialele rezultate în urma examinării
 • Elaborează propuneri pentru alte nevoi identificate în timpul programelor de formare şii face propuneri de dezvoltare
 • Completează catalogul participanţilor la instruire cu rezultatele evaluărilor periodice şi cu prezenţa acestora dacă este cazul

Cerințe

Pregătire: Studii superioare de specialitate

Experienţă profesională: minim 2 ani în domeniile menţionate;

Cunostinţe profesionale:

 • cunoştinţe solide iîn domeniul instruirii pe care o va livra;
 • cunoaşterea metodologiilor de livrare a cursului la care prestează;
 • cunoştinţe în domeniul evaluării resurselor umane, a nivelului de cunoştinţe al acestora;
 • cunoştinţe în elaborarea, pregătirea materialelor didactice;
 • cunoştinţe metodologice specifice pedagogiei (prezentare şi retorică);
 • cunoştinţe de utilizare a instrumentelor specifice de lucru (PC, tehnologie audio-video, Internet);
 • cunoştinţe de limba engleza prezintă avantaj.
 
Abilităţi profesionale:
 • comunicativitate şi excelente abilităţi de relaţionare cu cei din jur;
 • spontaneitate, atenţie distributivă;rezistenţă la stres;
 • capacitate de analiză, sinteză şi integrare a informaţiilor;
 • empatie;
 • seriozitate, punctualitate;

Cerinţe specifice:

 • Absolvirea a cel puţin două cursuri în domeniul programului de formare pe care îl livrează
 • Experienţă practică în calitate de formator (calificare, specializare, în conformitate cu cerinţele legale locale)
 • Despre noi
  În România, din 1998 și-a început activitatea o reprezentanță a TÜV Rheinland International, care în 2000 a devenit filială a TÜV Rheinland Berlin-Brandenburg. Din 2005, această filială funcționează sub numele de TÜV Rheinland România SRL.
 • Parteneri și colaboratori
  Parteneri și colaboratori TÜV Rheinland Romania.
 • Posturi vacante
  Printre angajații noștri se numără ingineri cu calificări înalte, oameni de știință, economiști, medici, specialiști IT și formatori. Datorită acestora, clienții noștri au certitudinea faptului că se pot baza pe TÜV Rheinland.