Selectează o Pagină

Lector / Formator / Trainer

Academia TÜV Rheinland România caută colaboratori pentru prestări servicii didactice pentru următoarele domenii: ISO TS 16949, FMEA, APQP, Six Sigma, Supply Chain Management, CORE Tools, Project Management, Risk Management.

Responsabilități / Sarcini

 • Desfăşoară activităţile de formare, de instruire, de training cu profesionalism şi promptitudine, respectând procedurile şi intrucţiunile de lucru ale Academiei TRR
 • Respectă programa de pregătire al Academiei TRR
 • Studiază modulele de curs întocmite de Academia TRR şi respectă metodologia acestora în procesul de predare al cursurilor
 • Răspunde de corectitudinea informaţiilor furnizate pe durata programelor de formare
 • Participă la elaborarea, corectarea şi revizia suporturilor de curs şi a oricăror alte materiale referitoare la curs, atunci când acest lucru este solicitat de către Academia TRR
 • Participă la examinarea cursanţilor pe baza procedurilor şi criteriilor de examinare stabilite de către Academia TRR şi înmânează acestuia toate materialele rezultate în urma examinării
 • Elaborează propuneri pentru alte nevoi identificate în timpul programelor de formare şii face propuneri de dezvoltare
 • Completează catalogul participanţilor la instruire cu rezultatele evaluărilor periodice şi cu prezenţa acestora dacă este cazul

Cerințe

Pregătire: Studii superioare de specialitate

Experienţă profesională: minim 2 ani în domeniile menţionate;

Cunostinţe profesionale:

 • cunoştinţe solide iîn domeniul instruirii pe care o va livra;
 • cunoaşterea metodologiilor de livrare a cursului la care prestează;
 • cunoştinţe în domeniul evaluării resurselor umane, a nivelului de cunoştinţe al acestora;
 • cunoştinţe în elaborarea, pregătirea materialelor didactice;
 • cunoştinţe metodologice specifice pedagogiei (prezentare şi retorică);
 • cunoştinţe de utilizare a instrumentelor specifice de lucru (PC, tehnologie audio-video, Internet);
 • cunoştinţe de limba engleza prezintă avantaj.
 
Abilităţi profesionale:
 • comunicativitate şi excelente abilităţi de relaţionare cu cei din jur;
 • spontaneitate, atenţie distributivă;rezistenţă la stres;
 • capacitate de analiză, sinteză şi integrare a informaţiilor;
 • empatie;
 • seriozitate, punctualitate;

Cerinţe specifice:

 • Absolvirea a cel puţin două cursuri în domeniul programului de formare pe care îl livrează
 • Experienţă practică în calitate de formator (calificare, specializare, în conformitate cu cerinţele legale locale)