Selectează o Pagină

HACCP

Siguranţa şi igiena pentru alimente şi consumatori

Compania dvs. îşi desfăşoară activitatea în domeniul industriei alimentare sau farmaceutice? Aceasta produce cosmetice? Sunteţi distribuitor în aceste sectoare? Sau sunteţi fabricant de produse de curăţare? Punerea în aplicare a conceptului HACCP vă oferă posibilitatea de a dovedi că igiena şi siguranţa alimentară reprezintă o prioritate pentru dvs. HACCP, conceptul privind analiza riscurilor şi punctele critice de control, vă ajută să identificaţi şi să evitaţi potenţialele pericole din domeniul fabricării de produse alimentare.

Scurtă prezentare a avantajelor acestei soluţii

Certificarea TÜV Rheinland acordată în conformitate cu HACCP vă permite să:

  • îmbunătăţiţi calitatea produselor alimentare fabricate de dvs.
  • vă bucuraţi de recunoaştere internaţională
  • să monitorizaţi întregul lanţ de aprovizionare cu alimente
  • câştigaţi încrederea clienţilor

Un nivel mai înalt de siguranţă a produselor alimentare, în doar şase etape

Experţii noştri analizează şi evaluează procesele şi sistemele dvs. Acest proces include doar şase etape:

  1. Auditul preliminar (opţional). Auditorii noştri efectuează un audit preliminar pentru a stabili dacă orice cerinţe asociate cu acest standard au fost deja puse în aplicare în compania dvs. şi, dacă da, care dintre acestea au fost deja implementate.
  2. Analiza documentaţiei. Echipa de audit stabileşte măsura în care documentaţia dvs. cu privire la managementul de mediu corespunde cerinţelor HACCP.
  3. Auditul de certificare. Dvs. demonstraţi aplicaţiile practice ale sistemul de management al igienei, iar auditorii noştri îi testează eficacitatea.
  4. Emiterea certificatului. După ce toate criteriile au fost îndeplinite, compania dvs. va primi certificatul. Acesta confirmă integritatea sistemului de management al calităţii şi conformitatea acestuia cu standardul HACCP.
  5. Audituri de supraveghere. Auditul anual de supraveghere vă ajuta să actualizaţi permanent procesul.
  6. Înnoirea certificării. După trei ani va avea loc un proces de reînnoire a certificării, care va garanta îmbunătăţirea continuă a companiei dvs. şi va demonstra angajamentul pe termen lung faţă de parteneri şi clienţi cu privire la îmbunătăţirea nivelului de siguranţă al produselor alimentare.