Selectează o Pagină

Servicii de eficiență energetică pentru operatorii industriali

Cadrul legal european și național

La data de 25 octombrie 2012 a intrat în vigoare Directiva 2012/27/UE a Parlamentului European și a Consuliului privind eficiența energetică. „Directiva Eficienței Energetice”, denumirea consacrată a aceastei directive, reprezintă proiecția unor măsuri strategice sistematice care se subscriu strategiei Uniunii Europene de reducere a consumului de energie cu 20% până în anul 2020.

Directiva 2012/27/EU a fost transpusă în legislația țării noastre prin Legea nr. 121 / 2014, modificată și completată cu Legea nr. 160 / 2016. Conform prevederilor acestora, operatorii economici care consumă anual o cantitate de energie de peste 1000 tone echivalent petrol au obligația de a efectua o dată la patru ani un audit energetic pe cel puțin 50% din conturul de consum energetic prin intermediul unui prestator autorizat, precum și să întocmească programe de îmbunătățire a eficienței energetice care să includă măsuri adecvate pe termen scurt, mediu și lung. Operatorii economici care consumă anual o cantitate de energie sub 1000 tone echivalent petrol, cu excepția IMM-urilor, sunt obligați să efectueze o dată la patru ani un audit energetic pe un contur reprezentativ ales de către operatorul economic, prin intremediul unui prestator autorizat.

Eficiența energetică – garanția maximizării profitabilității economice a organizației

Orice operator economic își pune problema în ce măsură și în cât timp asumarea costurilor pe care le implică creșterea eficienței energetice va conduce la creșterea profitului economic.

Elementele care trebuie luate în considerare pentru a oferi un răspuns adecvat clienților noștri sunt următoarele:

Investițiile necesare creșterii eficienței energetice

 • stabilirea nivelului energetic de referință prin evaluarea nivelului curent de consum  energetic
 • înlocuirea instalațiilor și echipamentelor perimate cu unele de ultimă generație
 • reabilitarea termică a spațiilor de lucru
 • revizuirea și optimizarea procedurilor operaționale din cadrul organizației
 • instruirea adecvată a personalului
 • creștera gradului de inovare

 Costurile generate de neaplicarea măsurilor de creștere a eficienței energetice:

 • facturi de energie tot mai mari
 • taxe de mediu ridicate
 • sancțiuni legale
 • scăderea competitivității produselor datorită consumului energetic ridicat pe unitatea de produs
 • pierderea accesului pe piețe reglementate din punct de vedere al eficienței energetice

În consecință, adoptarea de către operatorii economici a unui comportament proactiv în raport cu problematica eficienței energetice în primul rând va determina creșterea viabilității lor economice, pe de altă parte îi va pune la adăpost de sancțiunile legale prevăzute de reglementările în vigoare.

TÜV Rheinland Romania vă oferă gama completă de servicii de eficiență energetică industrială

 • Audit energetic industrial (electroenergetic, termoenergetic, complex)
 • Management energetic
 • Consultanță pentru implementarea măsurilor de eficiență energetică
 • Analize energetice dedicate unor cerințe specifice
 • Certificarea sistemului de management al energiei conform ISO 50001