Selectează o Pagină

Parteneri și colaboratori

http://www.upb.ro/

Universitatea POLITEHNICA din Bucuresti

Universitatea POLITEHNICA din Bucuresti, cea mai veche si prestigioasa scoala de ingineri din Romania, reprezinta o parte integranta a comunitatii academice internationale, impartasind crezul in aceleasi valori morale, educationale, stiintifice si culturale. In conditiile fenomenului de globalizare, UPB este preocupata de intarirea participarii la schimbul international de valori, iar ca urmare a prestigiului de care se bucura, actualmente exista programe de colaborare cu peste 150 de universitati din 27 de tari din Europa, America, Asia si Africa.

http://www.uab.ro/

Universitatea „1 Decembrie 1918”

Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia este o instituţie de învăţământ superior şi cercetare cu caracter public, de stat, înfiinţată în 1991.

Universitate acreditată de către Ministerul Educaţiei Naţionale şi evaluată ARACIS cu calificativul maxim – GRAD DE ÎNCREDERE RIDICAT. Misiunea fundamentală a Universităţii este aceea de a contribui, prin modalităţile specifice educaţiei, cercetării şi creaţiei de valori, la păstrarea şi afirmarea identităţii naţionale, la unitatea în diversitate a culturii române, la integrarea activă a acesteia în circuitul european şi universal de valori.

http://www.uav.ro/

Universitatea „Aurel Vlaicu”

Universitatea „Aurel Vlaicu” din Arad, fiind o instituţie publică de învăţământ superior acreditată îşi asumă o misiune de învăţământ şi cercetare ştiinţifică, care presupune formarea de cadre cu pregătire superioară şi perfecţionarea personalului academic prin promovarea la nivel de excelenţă a unor competenţe culturale, educaţionale şi de specialitate şi, în egală măsură, prin desfăşurarea în strânsă corelaţie cu aceasta a unei munci de creaţie ştiinţifică şi tehnică. Astfel, toate acţiunile UAV, atât în interiorul ei şi în relaţiile universitare, cât şi în mediul socio-economic se bazează pe cunoaştere inovatoare, învăţare permanentă şi interculturalitate.

În egală măsură UAV îşi susţine şi promovează strategiile în cadrul comunităţii locale, regionale, naţionale şi internaţionale. În acest cadru UAV îşi asumă în acelaşi timp şi o funcţie culturală importantă şi un rol civic în cadrul comunităţii din care face parte, oferind experienţe culturale şi civice.

Misiunea UAV poate fi esenţializată în câteva cuvinte: universitate pentru studenţi, universitate pentru ştiinţă, universitate pentru societate.

Prin misiunea asumată se creează premizele ca UAV să-şi realizeze, în contextul actual, misiunea istorică – aceea de a-l „lumina” pe om, misiunea universală – aceea de a îmbogăţi patrimoniul ştiinţific şi tehnic, dar şi misiunea naţională – de integrare europeană prin cultură.

SIMANIT IBS srl, Odorheiu Secuiesc

SimanIT IBSare ca domeniu de activitate consultanţa în IT (5 ani). Obiectivul nostru este eficientizarea activităţii firmelor, strucutrarea şi optimizarea proceselor de business. Serviciile noastre sunt:

  • Structurarea și optimizarea proceselor de business (Business Process Management), precum și implementarea indicatorilor de performanță (KPI). Servicii tip Mystery Shopping pentru evaluarea produselor şi serviciilor
  • Implementarea şi personalizarea software-ului WinDirect ERP (suntem reprezentanţi pentru România), respective dezvoltatea, implementarea şi personalizarea paltformei de e-learning Platon Online (instruire, testare, forum).

Centrul de Devoltare Arad

Centrul de Devoltare Arad este o organizaţie neguvernamentală ce îşi propune susţinerea dezvoltării Aradului şi a regiunii prin organizarea de activităţi de promovare, educaţie, servicii si evenimente, accesare şi implementare de proiecte cu finanţare nerambursabilă, în cooperare locală, regională sau teritorial europeană.