Supply Chain Management – Modul Transport

Academia & Life Care

TÜV Rheinland România

   +40 21 318-8834/35

Transporturile au o importanţă deosebită pentru economia unei ţări deoarece ele continuă şi finalizează procesul de producţie al bunurilor materiale, deplasându-le de la locul de producţie la cel de consum, având  funcţia de legare a tuturor ramurilor de activitate şi a diferitelor zone, precum şi aceea de a contribui la dezvoltarea unor relaţii  de natură culturală, politică, socială, etc.

Obiective

 • Explicarea conceptului de supply chain, în sens larg, a noţiunilor legate de transport, dar şi a celor legate de procesele conexe;
 • Identificarea unor modalităţi de coordonare/eficientizare a cerinţelor legate de managementul transporturilor şi de menţinere a acestora la nivele optime;
 • Cursul asigură parcurgerea noţiunilor legate de transport, inclusiv a modalităţilor de punere în practică, prin discuţii/exemple/exerciţii.

Durată

2 zile

Grup țintă

Departamentul Logistic, Departamentul Depozitare, Departamentul de Transport Planning, Departamentul de achiziție

Beneficii

 • Cunoaşterea si identificarea noţiunilor legate de supply chain şi de transport, precum şi a acţiunilor minimum necesare de întreprins pentru aplicarea acestora;
 • Cunoaşterea tipurilor de transport, a factorilor care îl influenţează şi a unor elemente de legislaţie în domeniu;
 • Cunoaşterea modalităţilor de eficientizare şi control a costurilor de transport versus cerinţele şi particularitaţile companiei.

Tematică

 • Managementul transporturilor și distribuției
 • Clasificarea căilor de transport
 • Factori care influențează pozitiv / negativ transportul
 • Transport rutier
 • Elemente de legislație, si contractare
 • Clasificarea mijloacelor de transport rutieri
 • Calculul costurilor de transport (rentabilitate).

Forme de evaluare

Probă scrisă: Chestionare de examinare tip grilă. Participanţilor care promovează examenul li se acordă certificate din partea Departamentului Academia & Life Care al TÜV Rheinland România.

 • Academia & Life Care
  Cu peste 12000 de programe de formare - seminarii, cursuri şi conferinţe - şi cu peste 2500 cadre, suntem siguri că veți găsi, alături de noi, soluția potrivită pentru nevoile dv. de instruire și formare.
 • Cursuri pe domenii
  TÜV Rheinland România vine in sprijinul dvs. printr-o gama variata de cursuri si instruiri sustinute de lectori specializati, avand o experienta bogata atat in activitatea de formare profesionala a adultilor cat si in activitatea teoretica si practica.