Supply Chain Management – Modul Depozitare

Academia & Life Care

TÜV Rheinland România

   +40 21 318-8834/35

Un depozit, în general, este locul de păstrare al bunurilor, sau altfel – organizația care întreprinde operații cu mărfuri în depozit. 

Obiective

 • Explicarea conceptului de supply chain, în sens larg, a noţiunilor legate de depozitare, dar şi a celor legate de stocuri;
 • Identificarea unor modalităţi de implementare/punere în practică a cerinţelor legate de managementul depozitelor şi  a factorilor care pot influenţa această activitate;
 • Cursul asigură parcurgerea noţiunilor legate de depozite/depozitare, inclusiv a modalităţilor de punere în practică, prin discuţii/exemple/exerciţii.

Durată

2 zile

Grup țintă

Departamentul Depozitare, Departamentul logistic, Transport planning, Departamentul Achiziții, Demand management, Material management

Beneficii

 • Cunoaşterea şi identificarea noţiunilor legate de supply chain şi de managementul depozitului, precum şi a acţiunilor minimum necesare de întreprins pentru aplicarea acestora;
 • Cunoaşterea modalităţilor de optimizare a depozitării marfurilor, de aplicare a sistemelor de management ale depozitului;
 • Cunoaşterea modalităţilor de depozitare versus cerinţele şi particularităţile companiei.

Tematică

 • Prezentarea generală a depozitarii / depozitelor
 • Rolul depozitării
 • Definirea operațiunilor și proceselor din activitatea de depozitare și identificarea căilor de îmbunătățire
 • Gestionarea depozitelor
 • Obiectivele principale ale activității de depozitare
 • Eficientizarea depozitarii mărfurilor
 • Factori care influențează depozitarea (sistemele WMS, TMS si ERP)
 • Tipuri de depozite (din punct de vedere al gradului de automatizare).

Forme de evaluare

Probă scrisă: Chestionare de examinare tip grilă. Participanţilor care promovează examenul li se acordă certificate din partea Departamentului Academia & Life Care al TÜV Rheinland România.

 • Academia & Life Care
  Cu peste 12000 de programe de formare - seminarii, cursuri şi conferinţe - şi cu peste 2500 cadre, suntem siguri că veți găsi, alături de noi, soluția potrivită pentru nevoile dv. de instruire și formare.
 • Cursuri pe domenii
  TÜV Rheinland România vine in sprijinul dvs. printr-o gama variata de cursuri si instruiri sustinute de lectori specializati, avand o experienta bogata atat in activitatea de formare profesionala a adultilor cat si in activitatea teoretica si practica.