Specialist IFS Food

Academia & Life Care

TÜV Rheinland România

   +40 21 318-8834/35

IFS Food (International Featured Standard Food), standardul internațional privind calitatea și siguranța produselor alimentare permite evaluarea sistemelor de management al calității și al siguranței alimentelor într-o abordare unitară și este recunoscut de GFSI (Global Food Safety Initiative – Inițiativa Globală pentru Siguranța Alimentelor).

Standardul se adresează producătorilor de alimente care intenționează să producă sub marca proprie (private label) a comercianților din Europa /piața internațională și conferă o mai mare siguranță lanțurilor de retail că produsele realizate de către furnizorii lor vor fi sigure și vor respecta cerințele de calitate și cerințele legale.

Acest standard se aplică în toate etapele de procesare a alimentelor, imediat după producătorul agricol direct și include cerințe detaliate referitoare la infrastructura și mediul în care se fabrică produsele alimentare, precum și cerințe privind bune practici de igienă și de fabricație.

Obiectivele principale ale IFS Food sunt:

 • Stabilirea unui standard comun cu un sistem uniform de evaluare
 • Colaborarea cu organisme de certificare acreditate și cu auditori calificați
 • Asigurarea transparenței pe întregul parcurs al lanțului de aprovizionare
 • Reducerea costurilor, atât pentru furnizori, cât și pentru distribuitori

Obiective

 • Însușirea cerinţelor standardului IFS Food, versiunea 6, Aprilie 2014
 • Însușirea principiilor de bază, inclusiv a terminologiei privind managementul calității și siguranței alimentelor
 • Înțelegerea beneficiilor unui sistem de management al calității și siguranţei alimentelor în conformitate cu standardul  IFS Food
 • Însușirea principiilor, proceselor şi tehnicilor utilizate pentru evaluarea şi managementul pericolelor pentru siguranţa alimentelor
 • Acumularea de cunoștințe despre cum se aplică îmbunătățirea continuă în cadrul sistemului de management al calității și siguranței alimentelor în conformitate cu standardul  IFS Food

Durată

3 zile

Grup țintă

Această instruire se adresează angajaţilor din organizaţiile de  industrie alimentara, care au implementat sau sunt în curs de implementare cerințe standard IFS Food și care, prin activitatea lor, pot influența, inclusiv la nivel decizional, calitatea și siguranţa produselor alimentare și sunt implicați în implementarea cerințelor standardului IFS Food și în procesul de îmbunătățire continuă în cadrul sistemului de management al calității și siguranței alimentelor.

Beneficii

Persoana care a absolvit acest curs dovedește că a acumulat cunoștințe specifice sistemului de management al calității și  siguranței alimentelor în conformitate cu cerințele  standardului IFS Food și că poate desfășura activități privind implementarea unui sistem de management al calității și siguranței alimentelor conform acestor cerințe, activități de coordonare a proceselor sistemului și de analiză a datelor pentru îmbunătățirea performanțelor sistemului implementat în conformitate cu cerințele standardului IFS Food.

Tematică

 • seria de standard IFS; prezentare și istoric
 • principiile fundamentale şi beneficiile unui sistem de management al calității și siguranţei alimentelor conform cu cerințele IFS Food
 • prezentarea cerințelor standardului IFS Food, versiunea 6, Aprilie 2014; prezentarea protocolului de audit (tipurile de audit , domeniul de audit, modul de evaluare cerințe și notarea acestora ca deviații / neconformități majore /KO)
 • îmbunătăţire continuă în cadrul sistemului de management al calității și siguranţei alimentelor

Forme de evaluare

Probă scrisă: Chestionare de examinare tip grilă. Participanţilor care promovează examenul li se acordă certificate din partea Departamentului Academia & Life Care al TÜV Rheinland România.

 • Academia & Life Care
  Cu peste 12000 de programe de formare - seminarii, cursuri şi conferinţe - şi cu peste 2500 cadre, suntem siguri că veți găsi, alături de noi, soluția potrivită pentru nevoile dv. de instruire și formare.
 • Cursuri pe domenii
  TÜV Rheinland România vine in sprijinul dvs. printr-o gama variata de cursuri si instruiri sustinute de lectori specializati, avand o experienta bogata atat in activitatea de formare profesionala a adultilor cat si in activitatea teoretica si practica.