Specialist HACCP şi ISO 22000:2005

Academia & Life Care

TÜV Rheinland România

   +40 21 318-8834/35

Legislaţia internaţionala şi cea din România privind industria alimentară prevede aplicarea în toate unităţile implicate în întreg lanţul alimentar, de la producători primari până la desfacerea produselor alimentare (producţia, transportul, depozitarea şi comerţul alimentelor), a principiilor unui sistem de management al siguranţei produselor alimentare bazat pe evaluarea și prevenirea riscurilor, deci a unui sistem HACCP (Hazard Analysis & Critical Control Points).

HACCP are la bază codul internaţional de bună practică în domeniul igienei alimentelor și este o metodă de operare structurată recunoscută pe plan internațional, care ajută organizațiile din industria alimentară în a evalua pericolele de siguranță alimentară și în a identifica riscurile și măsurile de control asociate lor pentru a asigura siguranța alimentară.

Standardul internațional ISO 22000:2005, elaborat pentru a asigura securitatea lanțurilor alimentare pe plan mondial, permite crearea unui sistem de management al siguranței alimentare, cuprinzând principiile și planul HACCP și cerințele referitoare la siguranța lanțului alimentar. Standardul ISO 22000:2005 combină următoarele elemente cheie: comunicare interactivă (internă și externă), sistem de management (abordare bazată pe proces), programe preliminare (măsuri de bune practici de producţie și igiena), principiile HACCP.

Sistemul de management al siguranței alimentului dezvoltat și implementat în conformitate cu cerințele standardului ISO 22000:2005 poate fi certificat și demonstrează angajamentul şi capacitatea organizaţiei pentru controlul pericolelor privind  siguranţa alimentelor, cu scopul de a asigura că alimentul îndeplineşte standardele calitative în momentul consumului uman.

Cerinţele standardului ISO 22000:2005 sunt generale și sunt destinate să fie aplicate de către toate organizaţiile din lanţul alimentar, indiferent de mărime și complexitate, atât producătorilor de alimente cât și producătorilor de ambalaje care intra în contact cu produsul alimentar, producătorilor de aditivi, producătorilor de mașini și echipamente utilizate în industria alimentară, furnizorii de servicii de-a lungul lanţului alimentar (logistică şi firme de transport, de curățenie, servicii dezinfecţie, dezinsecţie şi deratizare pentru producătorii de alimente) şi furnizorii de servicii în alimentaţia publică (cantine, restaurante, catering etc).

Obiective

 • Acumularea cunoștințelor și abilitaților necesare pentru: aplicarea metodei HACCP, stabilirea riscurilor potențiale și a acțiunilor preventive corespunzătoare, stabilirea punctelor critice de control, construirea diagramei de flux a procesului de fabricație.
 • Acumularea cunoștințelor privind principiile fundamentale şi beneficiile unui sistem de management al siguranţei alimentelor, privind principiile, procesele şi tehnicile utilizate pentru evaluarea şi managementul pericolelor pentru siguranţa alimentelor și cunoștințe despre cum se aplică îmbunătățirea continuă în cadrul sistemului de management al siguranței alimentelor.

Durată

3 zile

Grup țintă

Această instruire se adresează angajaţilor din diferite organizaţii care prin activitatea lor pot influența, inclusiv la nivel decizional, siguranţa produselor alimentare ale unei organizaţii active în domeniul alimentar (producţie sau servicii).

Beneficii

Persoana care a absolvit acest curs dovedește că a acumulat cunoștințe specifice sistemului de management al siguranței alimentului bazat pe principiile HACCP și în conformitate cu cerințele standardului ISO 22000:2005 și că poate desfășura activități privind implementarea unui sistem de management al siguranței alimentului, privind coordonarea proceselor sistemului și analiza datelor pentru îmbunătățirea performanțelor sistemului de management al siguranței alimentelor.

Tematică

 • Istoricul HACCP
 • Principiile HACCP
 • Beneficiile aplicării HACCP
 • Procedura HACCP
 • Construirea diagramei de flux
 • Principiile fundamentale şi beneficiile unui sistem de management al siguranţei alimentelor
 • Istoricul, scopul şi intenţiile standardului ISO 22000
 • Principiile, procesele şi tehnicile utilizate pentru evaluarea şi managementul pericolelor pentru siguranţa alimentelor
 • Importanţa armonizării mecanismelor de control specifice pentru siguranţa alimentelor cu cele ale altor sisteme de management
 • Îmbunătățirea continuă în cadrul sistemului de management al siguranţei alimentelor

Forme de evaluare

Probă scrisă: chestionare de examinare tip grilă. Participanților care promovează examenul li se acordă certificate recunoscute internațional în limba engleză din partea Organismului de Certificare Personal PersCert conform calificării din platforma Certipedia cu ID Nr. 0000059473, cu o valabilitate de 3 ani prin care se vor certifica următoarele competențe:

 • de înțelegere și interpretare a principiilor, proceselor și tehnicilor utilizate pentru evaluarea și gestionarea pericolelor legate de siguranța alimentară.
 • de know-how de bază în implementarea, întreținerea și îmbunătățirea sistemului de management al siguranței alimentelor HACCP și ISO 22000
 • Academia & Life Care
  Cu peste 12000 de programe de formare - seminarii, cursuri şi conferinţe - şi cu peste 2500 cadre, suntem siguri că veți găsi, alături de noi, soluția potrivită pentru nevoile dv. de instruire și formare.
 • Cursuri pe domenii
  TÜV Rheinland România vine in sprijinul dvs. printr-o gama variata de cursuri si instruiri sustinute de lectori specializati, avand o experienta bogata atat in activitatea de formare profesionala a adultilor cat si in activitatea teoretica si practica.