Specialist ISO 14001:2015

Academia & Life Care

TÜV Rheinland România

   +40 21 318-8834/35

Realizarea unui echilibru între mediul, societate și economie este considerată esențială pentru a răspunde necesităților prezentului fără a compromite capacitatea generațiilor viitoare de a răspunde nevoilor lor.

Dezvoltarea durabilă ca obiectiv este realizat prin echilibrarea cei trei piloni ai durabilității.

Obiective

 • Determinarea gradului de conformitate a sistemului de management cu standardul ISO 14001:2015 și  documentele de referinţă
 • Determinarea gradului de conformitate a activităţilor cu cerinţele standardului ISO 14001:2015/ documentele sistemului de management
 • Evaluarea capabilităţii sistemului de management de a asigura conformitatea cu cerinţele reglementate şi cu alte cerințe la care organizația a subscris referitoare la mediu
 • Evaluarea eficacităţii sistemului de management în realizarea politicii stabilite şi a obiectivelor și țintelor specificate

Durată

3 zile

Grup țintă

 • Responsabili cu sistemul de management de mediu în organizații
 • Responsabili protecția mediului
 • Specialiști/experți de mediu
 • Persoanele desemnate cu auditul intern de mediu în organizații
 • Persoanelor care doresc ulterior să efectueze audituri de terță parte

Beneficii

 • Competența de Specialist în Sisteme de management de mediu conform ISO 14001:2015
 • Comunicare interpersonală
 • Munca în echipă
 • Competența pentru implementarea, menținerea și îmbunătățirea Sistemului de Management de Mediu
 • Perfecționarea profesională
 • Planificarea auditului de mediu
 • Analiza preliminară a informațiilor documentate
 • Completarea documentelor de lucru
 • Realizarea auditului de mediu

Tematică

 • Cerinţe ale standardului ISO 14001:2015
 • TRANZIŢIA DE LA ISO 14001:2004 si 14001:2015
 • ANEXA HLS
 • Prezentarea standardului ISO 14001:2015
 • Planul de tranziție și certificare
 • Documente de orientare pe teme specifice, ex gândirea bazata pe riscuri
 • Comparația dintre ISO 14001:2004 si 14001:2015

Forme de evaluare

Probă scrisă: chestionare de examinare tip grilă. Participanților care promovează examenul li se acordă certificate recunoscute internațional în limba engleză din partea Organismului de Certificare Personal PersCert conform calificării din platforma Certipedia cu ID Nr. 0000059475, cu o valabilitate de 3 ani prin care se vor certifica următoarele competențe:

 • Determinarea conformității sistemului de management ISO 14001:2015 și a documentelor de referință
 • Determinarea conformității activităților cu cerințele din ISO 14001:2015 / documentele sistemului de management
 • Evaluarea capacității sistemului de management de a asigura respectarea cerințelor reglementate și a altor cerințe pe care organizația le-a conceput despre mediul înconjurător
 • Evaluarea eficacității sistemului de management în implementarea politicii stabilite și a obiectivelor și țintelor specificate
 • Academia & Life Care
  Cu peste 12000 de programe de formare - seminarii, cursuri şi conferinţe - şi cu peste 2500 cadre, suntem siguri că veți găsi, alături de noi, soluția potrivită pentru nevoile dv. de instruire și formare.
 • Cursuri pe domenii
  TÜV Rheinland România vine in sprijinul dvs. printr-o gama variata de cursuri si instruiri sustinute de lectori specializati, avand o experienta bogata atat in activitatea de formare profesionala a adultilor cat si in activitatea teoretica si practica.