Specialist pentru Sistem de Management Integrat – ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 și ISO 45001:2018

Academia & Life Care

TÜV Rheinland România

   +40 21 318-8834/35

Adoptarea unui sistem de management integrat este o decizie strategică pentru o organizație care poate ajuta  la îmbunătățirea performanței de ansamblu și să ofere o bază solidă pentru inițiativele de dezvoltare durabilă. Realizarea unui echilibru între mediu, sănătate și securitate ocupațională, societate și economie este considerată esențială pentru a răspunde necesităților prezentului fără a compromite capacitatea generațiilor viitoare de a răspunde nevoilor lor. Dezvoltarea durabilă ca obiectiv este realizat prin echilibrarea celor trei piloni ai durabilității.

Obiective

 • Determinarea gradului de conformitate a sistemului de management cu standardele  ISO 14001:2015,  ISO 9001:2015, ISO 45001:2018 si documentele de referinţă
 • Determinarea gradului de conformitate a activităţilor, proceselor şi produselor cu cerinţele / procedurile sistemului de management integrat
 • Evaluarea capabilităţii sistemului de management de a asigura conformitatea cu cerinţele reglementate şi contractuale
 • Evaluarea eficacităţii sistemului de management în atingerea obiectivelor specificate
 • Identificarea zonelor de îmbunătăţire potenţială a sistemului de management integrat

Durată

5 zile

Grup țintă

 • Responsabili cu sistemul de management integrat (calitate, mediu, sănătate și securitate în muncă) în organizații
 • Persoanele desemnate cu efectuarea auditului intern  pe sistem de management integrat  în organizații
 • Persoanelor care doresc să efectueze audituri de secundă parte pentru sisteme de management integrat ale unor organizaţii care au în curs de implementare, certificare  şi menţinerea certificării sistemelor de management integrat
 • Responsabili protecția mediului
 • Specialiști/experți de mediu,
 • Responsabil cu Sănătatea și Securitatea în muncă

Beneficii

 • Competența de Specialist în Sisteme de management integrat conform ISO 14001:2015,  ISO 9001:2015, ISO 45001:2018
 • Comunicare interpersonală
 • Munca în echipă
 • Competența pentru implementarea, menținerea și îmbunătățirea Sistemului de Management Integrat
 • Perfecționarea profesională
 • Planificarea auditului de mediu
 • Analiza preliminară a informațiilor documentate
 • Completarea documentelor de lucru

Tematică

 • Cerinţe ale standardelor  ISO 14001:2015,  ISO 9001:2015, ISO 45001:2018
 • Aşteptări ale organismului de certificare
 • Prezentarea standardelor  ISO 14001:2015,  ISO 9001:2015, ISO 45001:2018
 • Planul de tranziție și certificare
 • Documente de orientare pe teme specifice, ex gândirea bazata pe riscuri

Forme de evaluare

Probă scrisă: Chestionare de examinare tip grilă. Participanţilor care promovează examenul li se acordă certificate în limba română din partea Departamentului Academia & Life Care al TÜV Rheinland România.

 • Academia & Life Care
  Cu peste 12000 de programe de formare - seminarii, cursuri şi conferinţe - şi cu peste 2500 cadre, suntem siguri că veți găsi, alături de noi, soluția potrivită pentru nevoile dv. de instruire și formare.
 • Cursuri pe domenii
  TÜV Rheinland România vine in sprijinul dvs. printr-o gama variata de cursuri si instruiri sustinute de lectori specializati, avand o experienta bogata atat in activitatea de formare profesionala a adultilor cat si in activitatea teoretica si practica.