Specialist pentru laboratoare de încercări şi etalonări conform ISO 17025:2005

Academia & Life Care

TÜV Rheinland România

   +40 21 318-8834/35

ISO 17025 este un standard global, care specifică cerințele generale pentru competența tehnică a laboratoarelor de încercări și/sau etalonări. ISO 17025 este cel mai important standard de metrologie pentru produse de testare și măsurare și este aplicabil în orice laborator, indiferent de dimensiunile, domeniul de încercări sau tipul metodelor utilizate.

Obiective

Cunoașterea, înțelegerea și aprofundarea cerințelor relevante sistemului de management în conformitate cu cerințele ISO 17025 aplicabile în laboratoarele de încercări și/sau etalonări.

Durată

3 zile

Grup țintă

Această instruire se adresează angajaţilor din diferite organizaţii care au obiectivul de a se iniţia în acest domeniu (laboratoare de încercări/etalonări), cât şi celor care au experienţă în domeniu şi doresc să îşi actualizeze cunoştinţele (privind ultimele modificări aduse standardului): şefi de laboratoare de încercare/etalonare, personal angajat/colaborator al laboratoarelor de încercare/etalonare, auditori interni, manageri ai compartimentelor de calitate ale entităţilor care au în structura lor laboratoare de încercare/etalonare.

Beneficii

 • Capabilitatea societății de a verifica oricând calitatea produselor, având certitudinea obținerii unor rezultate valide
 • Depistarea la timp a produselor neconforme evitând pierderile suplimentare

Tematică

Cursul prezintă într-o manieră pertinentă cerinţele standardului SR EN ISO/CEI 17025:2005 abordând totodată toate elementele necesare pentru proiectarea şi implementarea unui sistem de management în conformitate cu acest standard.

Subiecte:

 • Prezentarea tuturor cerinţelor esenţiale ale SR EN ISO/CEI 17025:2005, stabilirea criteriilor prin care laboratorul se asigură că aceste cerinţe pot fi îndeplinite
 • Prezentarea structurii minimale a documentaţiei sistemului de management al laboratorului de încercări/etalonări conform SR EN ISO/CEI 17025:2005 (Manualul Calităţii, proceduri generale, proceduri specifice, instrucţiuni specifice)
 • Prezentarea schemei bloc a unui proces din cadrul unui laborator de încercări/etalonări (Studiu de caz); prezentarea elementelor necesare pentru elaborarea politicilor impuse de standard (Studiu de caz);
 • Prezentarea elementelor necesare pentru elaborarea unei proceduri generale impuse de standard (Studiu de caz)

Forme de evaluare

Probă scrisă: Chestionare de examinare tip grilă. Participanţilor care promovează examenul li se acordă certificate din partea Departamentului Academia & Life Care al TÜV Rheinland România.

 • Academia & Life Care
  Cu peste 12000 de programe de formare - seminarii, cursuri şi conferinţe - şi cu peste 2500 cadre, suntem siguri că veți găsi, alături de noi, soluția potrivită pentru nevoile dv. de instruire și formare.
 • Cursuri pe domenii
  TÜV Rheinland România vine in sprijinul dvs. printr-o gama variata de cursuri si instruiri sustinute de lectori specializati, avand o experienta bogata atat in activitatea de formare profesionala a adultilor cat si in activitatea teoretica si practica.