Specialist în mentenanță și controlul calității produselor

Academia & Life Care

TÜV Rheinland România

   +40 21 318-8834/35

Formarea unui mod de gândire tehnic şi economic cu privire la abordarea activităţii de mentenanţă și asigurare a calității produselor presupune cunoașterea metodelor de analiză a modurilor de defectare, a  strategiilor de mentenanţă şi a ariilor de aplicabilitate a acestora, sinteza şi interpretarea unui set de informaţii privitoare la starea tehnică și a modului de exploatare a sistemelor tehnologice pentru creșterea fiabilității acestora, cunoașterea cadrului conceptual al asigurării calității produselor, cunoașterea sistemelor de management ale calității, precum și a tehnicilor de verificare, validare și control a calității. Deținerea Certificatului acordat de Academia TÜV Rheinland România constituie o dovadă a cunoașterii noțiunilor teoretice de bază și a îndemânărilor necesare angajaților pentru meseria de specialist în mentenanță și controlor de calitate.

Obiective

Acumularea de cunoștințe în vederea dezvoltării capacităţii  decizionale asupra soluțiilor tehnice, financiare şi/sau organizaționale de asigurare a mentenanţei echipamentelor, precum și a dezvoltării capacității de a selecta soluţiile cele mai adecvate de integrare a politicilor de mentenanţă și asigurare a calității produselor.

Durată

1 zi

Grup țintă

Cursul este recomandat specialiştilor departamentului producţie, asigurarea calității, mentenanță, personalului direct productiv, muncitorilor calificaţi de specialitate.

Beneficii

Persoana certificată dovedește că a acumulat cunoștințele teoretice și practice de specialitate și poate lucra în departamentul de mentenanță sau de asigurare a calității.

Tematică

  • Definiții și indicatori, disponibilitatea și mentenabilitatea, calitatea produselor și a proceselor, aspecte financiare ale mentenanţei sistemelor, evaluarea stării tehnice și monitorizarea funcționării sistemelor tehnologice, tehnici de măsurare și îmbunătățire a calității, domenii de responsabilitate, activități, arhitectură, metode de planificare a activităților de mentenanță, mentenanță corectivă, mentenanță preventivă.
  • Planificarea activității de mentenanță și managementul calității
  • Costurile mentenanței echipamentelor și calității produselor
  • Aplicaţii practice

Forme de evaluare

Probă scrisă: Chestionare de examinare tip grilă. Completarea unei fișe de analiză a defectelor de tip AMDEC și proiectarea unei fișe de control al calității unui produs. Participanţilor care promovează examenul li se acordă certificate din partea Departamentului Academia & Life Care al TÜV Rheinland România.

  • Academia & Life Care
    Cu peste 12000 de programe de formare - seminarii, cursuri şi conferinţe - şi cu peste 2500 cadre, suntem siguri că veți găsi, alături de noi, soluția potrivită pentru nevoile dv. de instruire și formare.
  • Cursuri pe domenii
    TÜV Rheinland România vine in sprijinul dvs. printr-o gama variata de cursuri si instruiri sustinute de lectori specializati, avand o experienta bogata atat in activitatea de formare profesionala a adultilor cat si in activitatea teoretica si practica.