Specialist în Managementul deșeurilor conform Legii 211/2011

Academia & Life Care

TÜV Rheinland România

   +40 21 318-8834/35

Legea 211/2011 stabileşte măsurile necesare pentru protecţia mediului şi a sănătăţii populaţiei, prin prevenirea sau reducerea efectelor adverse determinate de generarea şi gestionarea deşeurilor şi prin reducerea efectelor generale ale folosirii resurselor şi creşterea eficienţei folosirii acestora.

Obiective

 • Planificarea, organizarea, şi monitorizarea activităţilor specifice managementului şi gestionării deşeurilor, în baza legislaţiei în vigoare aplicabile la nivel european, naţional, regional sau local
 • Cunoaşterea principiilor privind protecţia mediului şi dezvoltarea durabilă, cunoaşterea cerinţelor legale şi de reglementare în domeniul protecţiei mediului – subdomeniul deşeuri
 • Aplicare principii de management preventiv – PDCA: previziune, organizare, implementare, control şi îmbunătăţire

Durată

1,5 zile

Grup țintă

Cursul se adresează în primul rând responsabililor cu gestiunea deşeurilor, responsabililor de mediu, specialiştilor în managementul mediului, dar şi tuturor persoanelor care doresc să cunoască şi să implementeze principiile unui management durabil al deşeurilor, celor care doresc să cunoască modul de aplicare a soluţiilor de reducere a impactului negativ asupra mediului şi îmbunătăţirea indicatorilor de performanţă de mediu. Se mai adresează persoanelor care au responsabilităţi în auditarea internă sau externă a sistemului de management de mediu.

Beneficii

La final cursului, participanţii vor fi capabili:

 • să identifice legislaţia naţională şi europeană în domeniul deşeurilor, aplicabilă în organizaţia proprie;
 • să identifice modalităţile de implementare a cerinţelor legale în cadrul organizaţiei;
 • să cunoască modalităţile de încadrare pe categorii a deşeurilor din diferite activităţi conform cerinţelor legale;
 • să cunoască tehnologiile moderne de prevenire a generării de deşeuri, de reutilizare, reciclare şi valorificare, precum şi modalităţi corecte de eliminare a deşeurilor;
 • să stabilească responsabilităţile şi managementul deşeurilor în organizaţie, cu reducerea costurilor;
 • să controleze deşeurile periculoase şi nepericuloase generate din activităţi.

Tematică

 • Legislaţia privind deşeurile
 • Măsuri de prevenire a generării deşeurilor şi reducerea cantităţilor de deşeuri produse
 • Modalităţi de implementare a cerinţelor privind gestiunea deşeurilor în activităţile din cadrul organizaţiei
 • Tehnologii moderne de reutilizare, reciclare şi valorificare a deşeurilor solide
 • Eliminarea deşeurilor
 • Etichetarea şi controlul deşeurilor periculoase

Forme de evaluare

Probă scrisă: chestionare de examinare tip grilă. Participanților care promovează examenul li se acordă certificate recunoscute internațional în limba engleză din partea Organismului de Certificare Personal PersCert conform calificării din platforma Certipedia cu ID Nr. 0000059470, cu o valabilitate de 3 ani prin care se vor certifica următoarele competențe:

 • Planificarea, organizarea și monitorizarea activităților specifice de gestiune și gestionare a deșeurilor, pe baza reglementărilor europene, naționale, regionale sau locale aplicabile
 • Cunoașterea principiilor protecției mediului și dezvoltării durabile, cunoașterea cerințelor legale și de reglementare în domeniul protecției mediului – subdomeniul deșeurilor.
 • Academia & Life Care
  Cu peste 12000 de programe de formare - seminarii, cursuri şi conferinţe - şi cu peste 2500 cadre, suntem siguri că veți găsi, alături de noi, soluția potrivită pentru nevoile dv. de instruire și formare.
 • Cursuri pe domenii
  TÜV Rheinland România vine in sprijinul dvs. printr-o gama variata de cursuri si instruiri sustinute de lectori specializati, avand o experienta bogata atat in activitatea de formare profesionala a adultilor cat si in activitatea teoretica si practica.