Specialist ISO 50001:2011

Academia & Life Care

TÜV Rheinland România

   +40 21 318-8834/35

Sistemul de management al energiei definește modalitatea prin care se poate îmbunătăți performanța energetică și eficiența energetică a oricărei organizații, indiferent de mărimea și specificul activităților acesteia. Implementarea sistemului de management al energiei în conformitate cu ISO 50001 constituie un avantaj pentru organizație, prin abordarea bazată pe îmbunătățirea continuă, cu posibilitatea de a fi integrat și cu alte sisteme de management. Rezultatele implementării sistemului de management al energiei se reflectă în final în performanțe energetice ridicate, reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră și, nu în ultimul rând, reducerea costurilor organizației.

Obiective

Acumularea de cunoștințe necesare pentru implementarea, menținerea și îmbunătățirea sistemului de management al energiei în cadrul organizației, în vederea realizării politicii energetice și obiectivelor energetice.

Durată

3 zile

Grup țintă

Această instruire se adresează angajaţilor din diferite organizaţii care doresc să implementeze o politică de management al energiei şi obiective energetice specifice în cadrul sistemului de management al organizaţiei în conformitate cu cerinţele standardului de referinţă SR EN ISO 50001 :2011 şi integrat cu alte sisteme de management existente în organizaţie. Cunoştinţele dobândite privind implementarea sistemului de management al energiei vor asigura o abordare unitară a proceselor în scopul îmbunătăţirii performanţei energetice a organizaţiei, cu reducerea costurilor şi diminuarea emisiilor de gaze cu efect de seră.

Beneficii

Persoanele instruite vor avea competența pentru a face parte din echipele de implementare a sistemului de management al energiei. Cunoștințele dobândite vor facilita activitățile de implementare dintre care menționăm: elaborarea de proceduri  specifice, identificarea utilizărilor și consumurilor semnificative de energie, identificarea indicatorilor de performanță energetică, elaborarea și monitorizarea planurilor de acțiune pentru a îmbunătăți performanța energetică și eficiența energetică prin măsuri realiste.

Tematică

 • Politicile energetice actuale. Termeni şi definiţii
 • Cerinţe legale privind energia
 • Stabilire responsabilităţi pentru implementarea sistemului de management al energiei
 • Planificarea sistemului de management al energiei
 • Analiza energetică – utilizarea energiei şi consumul de energie
 • Obiective, ţinte energetice şi planuri de acţiune
 • Implementarea şi operarea sistemului de management al energiei
 • Evaluarea şi îmbunătăţirea sistemului de management al energiei
 • Studii de caz

Forme de evaluare

Probă scrisă: Chestionare de examinare tip grilă. Participanţilor care promovează examenul li se acordă certificate din partea Departamentului Academia & Life Care al TÜV Rheinland România.

 • Academia & Life Care
  Cu peste 12000 de programe de formare - seminarii, cursuri şi conferinţe - şi cu peste 2500 cadre, suntem siguri că veți găsi, alături de noi, soluția potrivită pentru nevoile dv. de instruire și formare.
 • Cursuri pe domenii
  TÜV Rheinland România vine in sprijinul dvs. printr-o gama variata de cursuri si instruiri sustinute de lectori specializati, avand o experienta bogata atat in activitatea de formare profesionala a adultilor cat si in activitatea teoretica si practica.