Specialist HACCP

Academia & Life Care

TÜV Rheinland România

   +40 21 318-8834/35

Legislaţia Uniunii Europene privind domeniul alimentar prevede aplicarea în toate unităţile implicate în întreg lanţul alimentar, de la producătorii primari până la desfacerea produselor alimentare, a principiilor unui sistem de  siguranţa alimentelor bazat pe evaluarea și prevenirea riscurilor, sistemul  HACCP (Hazard Analysis & Critical Control Points).

Sistemul HACCP  are la bază codul internaţional de bună practică recomandat în domeniul igienei alimentelor și este o metodă de operare structurată recunoscută pe plan internațional, care ajută organizațiile din industria alimentară în analiza și evaluarea pericolelor pentru siguranța alimentară, în identificarea riscurilor asociate acestor pericole și stabilirea măsurilor de control necesare prevenirii sau eliminării pericolelor sau reducerii acestora până la un nivel acceptabil.

Obiective

Acumularea cunoștințelor și abilităților necesare pentru implementarea și menținerea unui sistem de siguranța alimentelor bazat pe principiile HACCP: construirea diagramei de flux pentru procesul de fabricație,  aplicarea metodei HACCP, identificarea pericolelor potențiale pentru siguranța alimentelor și a riscurilor asociate acestora, stabilirea punctelor critice de control și stabilirea măsurilor de control/combinațiilor de măsuri de control corespunzătoare.

Durată

2 zile

Grup țintă

Această instruire se adresează angajaţilor din diferite organizaţii din domeniul alimentar care prin activitatea lor pot influența siguranţa produselor alimentare.

Beneficii

Persoana care a absolvit acest curs dovedește că a acumulat cunoștințe specifice sistemului de siguranța alimentelor bazat pe principiile HACCP și că poate desfășura activități de implementare a sistemului, de coordonare a proceselor sistemului și de analiză a datelor pentru îmbunătățirea performanțelor sistemului de siguranța alimentelor.

Tematică

 • Istoricul HACCP
 • Beneficiile aplicării HACCP
 • Principiile HACCP
 • Procedura HACCP – aplicarea metodei HACCP
 • Programe preliminare specifice sectorului alimentar (bune practici de producție și bune practici în igiena alimentară) – structura de bază a unui sistem de siguranță alimentară

Forme de evaluare

Probă scrisă: Chestionare de examinare tip grilă. Participanţilor care promovează examenul li se acordă certificate din partea Departamentului Academia & Life Care al TÜV Rheinland România.

 • Academia & Life Care
  Cu peste 12000 de programe de formare - seminarii, cursuri şi conferinţe - şi cu peste 2500 cadre, suntem siguri că veți găsi, alături de noi, soluția potrivită pentru nevoile dv. de instruire și formare.
 • Cursuri pe domenii
  TÜV Rheinland România vine in sprijinul dvs. printr-o gama variata de cursuri si instruiri sustinute de lectori specializati, avand o experienta bogata atat in activitatea de formare profesionala a adultilor cat si in activitatea teoretica si practica.