Problem Solving

Academia & Life Care

TÜV Rheinland România

   +40 21 318-8834/35

Cursul descrie instrumentele teoretice de bază utilizate în industria auto pentru rezolvarea problemelor și metodologia în care sunt acestea grupate. Urmând un raționament logic, aceasta metodologie selectează dintr-un grup de factori doar pe aceia care contribuie semnificativ la apariția cauzei rădăcina a problemei studiate și stabilește măsurile corective și preventive ce trebuie luate.

Obiective

Înţelegerea şi aplicarea paşilor si a instrumentelor de bază folosite în rezolvarea problemelor, de la identificare până la obţinerea rezultatelor.

Durată

2 zile

Grup țintă

Cursul de adresează tuturor categoriilor de personal, de la operator la manager, indiferent de departamentul din care provin.

Beneficii

 • Înțelegerea instrumentelor de bază cele mai utilizate în industria auto pentru rezolvarea problemelor (identificarea cauzei rădăcina)
 • Asimilarea logicii de raționament care se află în spatele acestor instrumente pentru ca acestea să fie corect aplicate în rezolvarea problemelor
 • Înțelegerea și asimilarea metodologiei de rezolvare a problemelor, metodologie ce leagă în mod logic toate aceste instrumente.

Tematică

Instrumentele prezentate:

 • Diagrama arbore
 • Cei 5 De Ce (5Why’s)
 • Harta procesului
 • Fişa de colectare date
 • Diagrama Pareto
 • Diagrama de control
 • Diagrama X-Y
 • Diagrama cauză – efect (Ishikawa)
 • Brainstorming
 • Matricea cauză – efect
 • PDCA (plan–do–check–act)

Forme de evaluare

Probă scrisă: Chestionare de examinare tip grilă. Participanţilor care promovează examenul li se acordă certificate din partea Departamentului Academia & Life Care al TÜV Rheinland România.

 • Academia & Life Care
  Cu peste 12000 de programe de formare - seminarii, cursuri şi conferinţe - şi cu peste 2500 cadre, suntem siguri că veți găsi, alături de noi, soluția potrivită pentru nevoile dv. de instruire și formare.
 • Cursuri pe domenii
  TÜV Rheinland România vine in sprijinul dvs. printr-o gama variata de cursuri si instruiri sustinute de lectori specializati, avand o experienta bogata atat in activitatea de formare profesionala a adultilor cat si in activitatea teoretica si practica.