Optimizări de procese – Lean Six Sigma Black Belt

Academia & Life Care

TÜV Rheinland România

   +40 21 318-8834/35

Abordarea Lean Six Sigma include înțelegerea problemei, colectarea și analizarea datelor, identificarea cauzelor primordiale, implementarea acțiunilor/soluțiilor corective și asigurarea că procesul nu poate reveni la stadiul anterior. Utilizarea Six Sigma va permite fiecărei organizații să îmbunătățească satisfacția clienților, calitatea produselor sau serviciilor, respectarea termenelor de livrare și scurtarea ciclurilor de dezvoltare. Nivelul Lean Six Sigma Black Belt este nivelul superior de cunoaștere a metodologiei, abordarea acestui nivel fiind condiționată de o certificare anterioară la nivel de LSS Green Belt.

Obiective

 • Îmbunătăţirea cunoştinţelor de utilizare a software-lui MINITAB
 • Îmbunătățirea competenţelor necesare conducerii unui proiect Six Sigma
 • Deprinderea noţiunilor de Lean manufacturing
 • Aplicarea cunoștințelor teoretice într-un proiect practic de îmbunătăţire în cadrul companiei, derulat odată cu instruirea

Durată

10 zile de instruire, predate de-a lungul a 3 luni (sesiuni a câte 4+3+3 zile), plus 4 zile de consultanţă (mentoring pentru realizarea proiectelor).

Grup țintă

Personal certificat la nivelul Green Belt – staff din toate departamentele (Resurse Umane, Logistică, Finanţe, Vânzări, Marketing)

Beneficii

 • Identificarea și reducerea sau eliminarea defectelor, a non-conformităților și a întreruperilor
 • Fluidizarea și optimizarea proceselor, sporirea vitezei de rotație a stocurilor, reducerea costurilor
 • Îmbunătățirea productivității și a eficienței

Tematică

 • SELECTAREA PROIECTELOR: Selectarea proiectelor; Infrastructura, roluri şi responsabilităţi; Urmărirea proiectelor; Aprobarea financiară a proiectului
 • CONDUCEREA ECHIPEI DE PROIECT: Lucrul în echipă; Roluri în echipă; Managementul conflictelor; Inventarul Belbin; Dezvoltarea lucrului în echipă; Introducere în Managementul schimbării; DEFINIRE: Vocea clientului (VoC); Folosirea chestionarelor
 • MĂSURARE: Elemente statistice de bază; Planificarea colectării datelor; Analiza Sistemului de Măsurare (MSA); Analiza Grafică cu MINITAB; Introducere în capabilitatea proceselor
 • ANALIZĂ: Analiza sistemului de măsurare; Autocorelaţia; Capabilitatea procesului; Calculul pentru nivelul sigma; Intervaluri de încredere (Confidence Intervals); Testarea ipotezelor; ANOVA pentru medie; Corelaţie şi Regresie
 • ÎMBUNĂTĂŢIRE: Generarea soluţiilor; Selectarea soluţiilor;; Multi Vari; DoE
 • CONTROL: Controlul proceselor prin SMC; Planul de control; Proceduri şi instrucţiuni de lucru; Încheierea şi documentarea proiectelor

Forme de evaluare

Probă scrisă: Chestionare de examinare tip grilă. Participanţilor care promovează examenul li se acordă certificate din partea Departamentului Academia & Life Care al TÜV Rheinland România.

 • Academia & Life Care
  Cu peste 12000 de programe de formare - seminarii, cursuri şi conferinţe - şi cu peste 2500 cadre, suntem siguri că veți găsi, alături de noi, soluția potrivită pentru nevoile dv. de instruire și formare.
 • Cursuri pe domenii
  TÜV Rheinland România vine in sprijinul dvs. printr-o gama variata de cursuri si instruiri sustinute de lectori specializati, avand o experienta bogata atat in activitatea de formare profesionala a adultilor cat si in activitatea teoretica si practica.