Managementul Responsabilității Sociale SA8000:2008

Academia & Life Care

TÜV Rheinland România

   +40 21 318-8834/35

SA 8000  este un standard elaborat de către Social Accountability International (SAI) – o organizație non-profit și independentă. Este primul standard elaborat „pentru” angajați și vizează modul în care sunt gestionate resursele umane, drepturile angajaților și condițiile de muncă. Standardul se bazează pe numeroase norme internaționale privind drepturile omului (convențiile Organizației Internaționale a Muncii – ILO), inclusiv convenția ONU cu privire la drepturile copilului. Obiectivul principal al SA 8000 este să întărească încrederea angajaților, partenerilor de afaceri, furnizorilor, clienților și de ce nu, a autorităților. 

Cerințele acestui standard sunt universal aplicabile, indiferent de mărimea organizației, localizarea geografică sau sectorul industrial (singura excepție: industria maritimă).

Obiective

 • Familiarizarea cu principiile de management ale Responsabilității Sociale care stau la baza standardului SA8000
 • Familiarizarea cu terminologia în domeniul managementului Responsabilității Sociale conform SR EN ISO 9000:2006 și Ghidului SAI
 • Familiarizarea cu cerinţe SA8000:2008
 • Identificarea implicaţiilor pe care le va avea SA8000:2008 asupra propriei organizaţii; Identificarea direcţiilor de acţiune viitoare.
 • Familiarizarea și însușirea conceptului de responsabilitate socială corporativă: capacitatea întreprinderilor de a face în mod voluntar mai mult decât prevede cadrul legal, pentru a îndeplini obiective sociale și de mediu în activitatea lor cotidiană, în diverse domenii
 • Acumularea de cunoștințe necesare in domeniul responsabilității sociale
 • Încurajarea întreprinderilor să asigure condiții de muncă echitabile, care să respecte drepturile omului

Durată

2 zile

Grup țintă

Acest curs de adresează: Managerilor de vârf; Reprezentanţilor managementului pentru Sistemul de Management al Responsabilității Sociale; Managerilor de la nivelul doi; Şefilor de departamente; Specialiştilor din departamentele de Resurse Umane și Sănătate și Securitatea Muncii; Reprezentanților Muncitorilor; Auditorilor interni şi externi ai Sistemului de Management al Responsabilității Sociale; Auditorilor Sistemului de Management al Responsabilității Sociale care lucrează cu organismele de certificare; Persoanelor care doresc să devină auditori ai Sistemului de Management al Responsabilității Sociale; Altor specialişti.

Beneficii

 • O firma care cunoaște, acceptă și implementează SA 8000 își îmbunătățește imaginea pe piață, câștigă parteneri de încredere, devine mai competitivă și nu în ultimul rând, nivelul de retenție a personalului în cadrul firmei va crește
 • Angajatul unei astfel de companii își cunoaște foarte bine drepturile cuvenite, are condiții de lucru mult mai bune, comunicarea cu managementul este mai eficientă, iar nivelul remunerației corespunde muncii depuse

Tematică

 • Terminologie SA8000;
 • Acreditare şi certificare;
 • Principii fundamentale conform SA 8000;
 • Cerinţele detaliate şi interpretate ale SA 8000;
 • Implementarea Sistemului de Management al Responsabilității Sociale;
 • Documentele Sistemului de Management al Responsabilității Sociale

Metode pedagogice

Se aplică metode de instruire interactive şi participative prin care expunerile teoretice alternează cu efectuarea unor exerciţii practice.

Forme de evaluare

Probă scrisă: Chestionare de examinare tip grilă. Participanţilor care promovează examenul li se acordă certificate din partea Departamentului Academia & Life Care al TÜV Rheinland România.

 • Academia & Life Care
  Cu peste 12000 de programe de formare - seminarii, cursuri şi conferinţe - şi cu peste 2500 cadre, suntem siguri că veți găsi, alături de noi, soluția potrivită pentru nevoile dv. de instruire și formare.
 • Cursuri pe domenii
  TÜV Rheinland România vine in sprijinul dvs. printr-o gama variata de cursuri si instruiri sustinute de lectori specializati, avand o experienta bogata atat in activitatea de formare profesionala a adultilor cat si in activitatea teoretica si practica.