Managementul Proiectelor în Industria Automotive

Academia & Life Care

TÜV Rheinland România

   +40 21 318-8834/35

Managementul proiectelor în industria automotive constă în aplicarea cunoștințelor, capabilităților, instrumentelor și tehnicilor specifice acestei ramuri, pentru activitățile unui proiect, care au obiective, scopuri și cerințe definite, referitoare la timp, costuri, calitate și parametri de performanță, activități considerate ca importante și adecvate pentru finanțare respectiv atingerea obiectivelor propuse. Timpul, costul, calitatea și performanțele sunt constrângeri pentru proiect.

Obiective

Obiective principale:

 • atingerea scopului proiectului
 • creşterea loialităţii clienţilor
 • identificarea riscurilor proiectului
 • predarea în serie a proiectului

Obiective secundare:

 • câștigarea de experiență pentru proiectele viitoare;
 • dezvoltarea în viitor a relației de colaborare cu clienți-furnizori

Durată

3 zile

Grup țintă

Middle Management, reprezentanți ai departamentelor de dezvoltare și coordonare programe și proiecte, Program și Proiect manageri, KAM

Beneficii

 • Organizare adecvată
 • Personal instruit pentru proiect/program
 • Coordonarea adecvata a costurilor/finanţare asigurată pentru derularea proiectului;
 • Distribuția eficientă a resurselor
 • Acoperirea riscurilor potențiale ale proiectului

Tematică

 • Introducere în Managementul proiectelor automotive – discuții preliminare
 • Structura organizațională a echipei de proiect
 • Managementul profesional al proiectelor (PMP) automotive – negocierea
 • Caracterizarea managerului de proiect/program
 • Relația furnizor-client în cadrul managementului de proiect
 • Rolul de mediator al Program Managerului în Fluxul managerial furnizor-client
 • Sumarul proceselor de management de proiect
 • Etapele de dezvoltare (ciclul de viață și organizarea proiectelor) – relația APQP
 • Tehnica deciziei
 • Coordonarea schimbărilor
 • Managementul costurilor
 • Managementul calității
 • Livrarea proiectelor => urmărirea evoluției + îmbunătățirea continuă
 • Diplomație în comunicarea ierarhică în ambele sensuri
 • Bonus: studiu de caz urmărit cu ajutorului instrumentului MS Project

Forme de evaluare

 • Probă scrisă: Chestionare de examinare tip grilă.
 • Probă practică: Elaborarea și prezentarea unui proiect.

Participanţilor care promovează examenul li se acordă certificate din partea Departamentului Academia & Life Care al TÜV Rheinland România.

 • Academia & Life Care
  Cu peste 12000 de programe de formare - seminarii, cursuri şi conferinţe - şi cu peste 2500 cadre, suntem siguri că veți găsi, alături de noi, soluția potrivită pentru nevoile dv. de instruire și formare.
 • Cursuri pe domenii
  TÜV Rheinland România vine in sprijinul dvs. printr-o gama variata de cursuri si instruiri sustinute de lectori specializati, avand o experienta bogata atat in activitatea de formare profesionala a adultilor cat si in activitatea teoretica si practica.