Managementul Proiectelor – Avansat

Academia & Life Care

TÜV Rheinland România

   +40 21 318-8834/35

Managementul proiectelor constă în aplicarea cunoștințelor, capabilităților, instrumentelor și tehnicilor specifice pentru activitățile unui proiect, care au obiective, scopuri și cerințe definite, referitoare la timp, costuri, calitate și parametri de performanță, activități considerate ca importante și adecvate pentru finanțare. Timpul, costul, calitatea și performanțele sunt constrângeri pentru proiect.

Obiective

Dezvoltarea cunoștințelor și îndemânărilor pentru abordarea managerială a proiectelor în organizație

Durată

4 zile

Grup țintă

Manageri proiect din organizații ”clasice” sau orientate pe proiect.

Beneficii

La finalul cursului, participanții vor dobândi cunoștințe aprofundate despre:

 • Procedeul Crearea climatului propice îmbunătățirii continue. Elemente de managementul schimbării
 • Procedeul Crearea cadrului organizațional adecvat MPP
 • Administrarea unui proiect din cadrul programului de proiecte: intrări, organizare, pași, ieșiri
 • Instrumente ale lucrului în echipă – planificare proiect: Schema logică (Logical framework), declarație de misiune proiect. Obiecte, obiective, constrângeri
 • Instrumente pentru programare: Structură lucrări elementare, grafuri cu bare, rețea (CPM, PERT)
 • Derulare (ținere sub control), Verificare, raportare, analiză costuri/ riscuri/ durate, termene/ performanțe proiecte
 • Îmbunătățire continuă eficacitate MPP. Terminarea proiectelor
 • Procedeu MPP: pași, formulare

Tematică

 • Identificare oportunități/ necesar schimbare, îmbunătățire
 • Ce este/ nu este proiect
 • Management proiect/ program și portofoliu de proiecte
 • Abordare bazată pe proiecte; managementul calității în managementul proiectului
 • Definire proiect – situație existentă, interese părți interesate, lecții învățate din proiecte anterioare, obiective și obiecte, manager proiect, structură organizare
 • Proiect, costuri și riscuri, misiune
 • Planificare și organizare – echipă, procese/ activități, programare, comunicare, bugete, planuri, program de management, proceduri
 • Demarare (kick-off meeting), derulare (ținere sub control planuri), abordare disfuncționalități/ conflicte
 • Monitorizare, evaluare, raportare – analize, jurnal proiect, raport stadiu, încheiere/ predare, raport final, reuniune de încheiere
 • Îmbunătățire eficacitate program de proiecte – lecții învățate din proiect, transfer de cunoștințe, acțiuni, revizuire procedură
 • Metode și instrumente
 • Aplicații

Se aplică metode de instruire interactive şi participative prin care expunerile teoretice alternează cu efectuarea unor exerciţii practice.

Forme de evaluare

Probă scrisă: Chestionare de examinare tip grilă. Participanţilor care promovează examenul li se acordă certificate din partea Departamentului Academia & Life Care al TÜV Rheinland România.

 • Academia & Life Care
  Cu peste 12000 de programe de formare - seminarii, cursuri şi conferinţe - şi cu peste 2500 cadre, suntem siguri că veți găsi, alături de noi, soluția potrivită pentru nevoile dv. de instruire și formare.
 • Cursuri pe domenii
  TÜV Rheinland România vine in sprijinul dvs. printr-o gama variata de cursuri si instruiri sustinute de lectori specializati, avand o experienta bogata atat in activitatea de formare profesionala a adultilor cat si in activitatea teoretica si practica.