Leadership și Management strategic

Academia & Life Care

TÜV Rheinland România

   +40 21 318-8834/35

În organizațiile performante Leadership-ul, conceptul cel mai important din științele manageriale, este întâlnit la cel trei nivele cheie: în partea de sus, unde este stabilită strategia pentru un număr de componente, într-o anumită perioadă de timp; la nivelul mediu, unde strategia este transpusă într-una din componente și sunt stabilite obiectivele; și la nivel de departament, unde obiectivele strategiei sunt transpuse într-un număr de obiective individuale pentru a fi îndeplinite. La toate aceste trei niveluri cheie, Managementul Strategic performant aduce cu sine orientarea organizației în direcția corectă pentru a obține o organizare cu succes și îndeplinirea obiectivelor. O mare parte a acestor performanțe derivă din gestionarea eficientă și continuă a schimbării, îmbunătățirea proceselor și dezvoltarea echipelor. Pentru aceasta, managerii trebuie să utilizeze cu măiestrie instrumentele necesare formulării și implementării strategiei, dar mai ales să știe cum, când și unde să folosească aceste instrumente. Într-un mediu aflat într-o continuă schimbare, plin de riscuri și incertitudini, organizațiile au nevoie de lideri excepționali pentru a identifica și menține în mod constant direcția de urmat, iar performanțele acestora sunt date de onestitatea, receptivitatea, spiritul autodidact și capacitatea lor de autocunoaștere.

Obiective

 • Înțelegerea legăturilor dintre managementul strategic, leadership și direcția organizației;
 • Dezvoltarea abilităţilor de management strategic și leadership;
 • Dezvoltarea competenţelor comportamentale ale top managerilor.

Durată

2 zile

Grup țintă

Cursul se adresează top managerilor din companii, organizații neguvernamentale și din administrația publică, dar și antreprenorilor ce au ca obiectiv managerial formularea și implementarea de strategii în organizațiile în care își desfășoară activitatea și își doresc îmbunătățirea viziunii globale pentru fructificarea oportunităților și atingerea obiectivelor strategice.

Beneficii

Cursul are un pronunțat caracter practic-aplicativ și vizează creșterea încrederii personale, dezvoltarea abilităților de leader la top manageri și înțelegerea legăturilor dintre managementul strategic, leadership și direcția organizației. Participanții vor înțelege impactul stilurilor de management și leadership asupra deciziilor strategice în diferite situații, iar la finalul cursului vor fi în măsură să definească valorile cheie ale organizației, să formuleze și să implementeze strategii. Cursul pune accentul pe dezvoltarea competenţelor comportamentale ale top managerilor și oferă posibilitatea fiecărui participant de a se autoevalua din perspectiva rolului de membru al top managementului.

Tematică

 • Managementul strategic: avantaje, etape;
 • Strategia: definire, elemente;
 • Procesul managementului strategic: analiza mediului intern și extern, elaborarea, implementarea, evaluarea și controlul strategiei;
 • Strategiile de creștere;
 • Leadership şi management;
 • Leadership și inteligenţa emoţională;
 • Leadership-ul în acţiune: crearea, comunicarea și implementarea schimbării.

Forme de evaluare

Probă scrisă: Chestionare de examinare tip grilă. Participanţilor care promovează examenul li se acordă certificate din partea Departamentului Academia & Life Care al TÜV Rheinland România.

 • Academia & Life Care
  Cu peste 12000 de programe de formare - seminarii, cursuri şi conferinţe - şi cu peste 2500 cadre, suntem siguri că veți găsi, alături de noi, soluția potrivită pentru nevoile dv. de instruire și formare.
 • Cursuri pe domenii
  TÜV Rheinland România vine in sprijinul dvs. printr-o gama variata de cursuri si instruiri sustinute de lectori specializati, avand o experienta bogata atat in activitatea de formare profesionala a adultilor cat si in activitatea teoretica si practica.