Inițiere în Managementul Continuității Afacerii, pe baza standardului ISO 22301

Academia & Life Care

TÜV Rheinland România

   +40 21 318-8834/35

Dat fiind condițiile de mediu din ce în ce mai complexe în care organizațiile își desfășoară activitatea în prezent, stabilirea unui sistem de management al continuității afacerii eficient și cuprinzător, pe baza principiilor ISO 22301, este esențială pentru efectuarea unei analize privind impactul asupra afacerii, care ajută la identificarea activităților importante, a zonelor de interdependență a acestora precum și a resurselor necesare pentru susținerea produselor și serviciilor cheie.

Noul standard internațional ISO 22301 specifică cerințele pentru a planifica, stabili, implementa, opera, monitoriza, revizui, menține și îmbunătăți continuu un sistem de management documentat, pregătit pentru a ajuta organizațiile să se protejeze împotriva incidentelor, să le poată răspunde și să se poată redresa în urma producerii acestora. Incidentele pot lua diverse forme, de la dezastre naturale de mare amploare și acte de terorism până la accidente care au legătura cu tehnologia sau incidente de mediu. Cu toate acestea, cele mai multe incidente sunt minore, însă pot avea un impact semnificativ, ceea ce face ca o strategie de management al continuității afacerii să fie întotdeauna indicată.

Cerințele specificate în ISO 22301 sunt generice și destinate să fie aplicabile tuturor organizațiilor (sau părți ale acestora), indiferent de tipul, mărimea și natura organizației. Gradul de aplicare a acestor cerințe depinde de mediul de operare al organizației și de complexitatea acesteia. Acest standard ajută organizațiile să își dezvolte un sistem de management al riscului adecvat propriilor nevoi, care răspunde cerințelor părților interesate.

Toate aceste aspect sunt prezentate și discutate pe durata acestui curs.

Obiective

 • Înțelegerea și cunoașterea conceptelor folosite în managementul continuității afacerii şi a modului în care acestea sunt utilizate în practică
 • Înțelegerea modului în care managementul continuității afacerii poate fi dezvoltat în contextul diverselor organizații
 • Descrierea abordării PDCA de management a sistemelor
 • Cunoașterea cerințelor standardului ISO 22301, noul standard internațional pentru managementul continuității afacerii
 • Evidențierea elementelor critice pentru succesul unui sistem de management al continuității afacerii

Durată

2 zile

Grup țintă

Cursul este adresat persoanelor însărcinate cu coordonarea activităților de asigurare a calității, management al riscului, IT, asigurare a continuității afacerii, sănătății și siguranței la locul de muncă. Consultanți și auditori care doresc să se familiarizeze cu standardul ISO 22301, toți cei care doresc să introducă ISO 22301 în organizația lor.

Beneficii

În urma absolvirii acestui curs, participanții vor acumula cunoștințe actualizate privind managementul continuității afacerii și vor înțelege modul în care acestea pot fi aplicate în practică în organizații în care își desfășoară activitatea. Pornind de la exemplele utilizate pe perioada cursului, ei vor fi în măsură să transfere cunoștințele acumulate în contextual concret al realității cu care se confruntă la locul de muncă.

Tematică

 • Continuitatea afacerii, principii generale, caracteristici și concepte cheie
 • Introducere în managementul continuității afacerii
 • Principalele cerințe ale ISO 22301, noul standard internațional pentru managementul continuității afacerii.
 • Abordarea Plan-Do-Check-Act.
 • Planul de continuitate a afacerii.

Forme de evaluare

 • Probă scrisă: Chestionare de examinare tip grilă.
 • Probă practică: Elaborarea și prezentarea unui proiect.

Participanţilor care promovează examenul li se acordă certificate din partea Departamentului Academia & Life Care al TÜV Rheinland România.

 • Academia & Life Care
  Cu peste 12000 de programe de formare - seminarii, cursuri şi conferinţe - şi cu peste 2500 cadre, suntem siguri că veți găsi, alături de noi, soluția potrivită pentru nevoile dv. de instruire și formare.
 • Cursuri pe domenii
  TÜV Rheinland România vine in sprijinul dvs. printr-o gama variata de cursuri si instruiri sustinute de lectori specializati, avand o experienta bogata atat in activitatea de formare profesionala a adultilor cat si in activitatea teoretica si practica.