Dimensionarea și tolerarea geometrică

Academia & Life Care

TÜV Rheinland România

   +40 21 318-8834/35

Una dintre consecințele globalizării multor ramuri industriale este descentralizarea proiectării și fabricației, fapt care a impus definirea în etapa de proiectare, într-un mod cât mai precis a cerințelor funcționale ale produselor. Pentru îndeplinirea acestor cerințe a crescut importanța dimensionării și tolerării geometrice (GD&T) în scopul eliminării vechilor limitări privind dimensionarea formei, orientării, poziției și profilului pieselor și subansamblelor. Standardul ASME Y14.5-2009 reprezintă revizia ediției ASME Y14.5M-1994, care a avut drept obiectiv principal rearanjarea ediției din 1994 și introducerea de noi noțiuni și termeni, în vederea unei utilizări logice și raționale a dimensionării și tolerării geometrice. Ediția din 2009 a standardului conține, de asemenea, subcapitole care, comparativ cu edițiile precedente, evidențiază faptul că pentru a realiza o documentație tehnică completă trebuie utilizată dimensionarea și tolerarea geometrică alături de tolerarea dimensională. De asemenea, standardul este astfel conceput pentru a fi folosit în condițiile automatizării proceselor de proiectare, analiză și măsurare fiind structurat într-un mod care permite reducerea numărului de vederi prin introducerea unor simboluri suplimentare care pot fi folosite în practicile de tolerare uzuale.

Obiective

Cunoașterea și folosirea noţiunilor referitoare la dimensionarea și tolerarea geometrică a fabricatelor în industria constructoare de maşini.

Durată

3 zile

Grup țintă

Cursul este recomandat specialiștilor și angajaţilor din diferite organizaţii care au obiectivul principal proiectarea, fabricarea, repararea și exploatarea utilajelor tehnologice și în special a celor petroliere și petrochimice, care utilizează documentație tehnică elaborată după standardele ASME, precum și celor care vor să se inițieze în domeniul dimensionării și tolerării geometrice în conformitate cu standardele ASME.

Beneficii

Acumularea de competențe profesionale privind:

 • Identificarea, definirea și utilizarea noţiunilor referitoare la tolerarea și dimensionarea geometrică în aplicațiile care utilizează standardul ASME Y14.5, specifice domeniului ingineriei mecanice;
 • Utilizarea principiilor şi instrumentelor, specifice tolerării și dimensionării geometrice, pentru descrierea şi proiectarea sistemelor şi proceselor de fabricare, în conformitate cu standardul ASME Y14.5;
 • Interpretarea şi fundamentarea pe criterii tehnologice, funcţionale şi economice a tolerării și dimensionării geometrice în domeniul ingineriei mecanice.

Tematică

 • Aspecte generale privind dimensionarea;
 • Tolerarea generală și principii de tolerare;
 • Simbolizare;
 • Sisteme de referință;
 • Toleranțe de formă;
 • Toleranțe de orientare;
 • Toleranțe de poziție;
 • Toleranțe de profil;
 • Toleranțe de bătaie;
 • Studii de caz.

Forme de evaluare

Probă scrisă: Chestionare de examinare tip grilă. Participanţilor care promovează examenul li se acordă certificate din partea Departamentului Academia & Life Care al TÜV Rheinland România.

 • Academia & Life Care
  Cu peste 12000 de programe de formare - seminarii, cursuri şi conferinţe - şi cu peste 2500 cadre, suntem siguri că veți găsi, alături de noi, soluția potrivită pentru nevoile dv. de instruire și formare.
 • Cursuri pe domenii
  TÜV Rheinland România vine in sprijinul dvs. printr-o gama variata de cursuri si instruiri sustinute de lectori specializati, avand o experienta bogata atat in activitatea de formare profesionala a adultilor cat si in activitatea teoretica si practica.