Comunicare prin telefon și e-mail

Academia & Life Care

TÜV Rheinland România

   +40 21 318-8834/35

Pentru oricare activitatea, indiferent de natura acesteia, comunicarea e o componentă esențială, o stare de spirit, un instrument de acțiune. Abilitățile de comunicare ale unei persoane evidențiază eficacitatea profesională la fel de mult ca expertiza profesională. În oricare activitate comunicarea poate fi privită ca o „cale spre înțelegere”, dar poate reprezenta și o sursă de conflicte. Capacitatea de a formula și transmite mesaje convingătoare, de a construi și menține cu ușurință relații profesionale sau personale depinde de cât de eficient se comunică. Noile tehnologii informaționale pun la dispoziție mijloace tot mai diversificate, dar importanța și puterea cuvântului nu trebuie uitate. O comunicare corectă trebuie învățată și exersată.

Obiective

 • dezvoltarea deprinderilor de comunicare interpersonală;
 • dezvoltarea abilităților de utilizare eficientă a instrumentelor și canalelor de comunicare cu partenerii, colaboratorii și comunitatea pentru crearea și menținerea relațiilor interpersonale și profesionale;
 • dezvoltarea deprinderilor de utilizare eficientă a tehnicilor de redactare a mesajelor scrise și de planificare a discuțiilor telefonice.

Durată

1 zi

Grup țintă

Cursul este recomandat:

 • Persoanelor din departamentele de front-office, marketing și vânzari de produse și/sau servicii, comunicare și relații cu clienții care doresc să se perfecționeze în domeniul comunicării de business;
 • Managerilor de relații și persoanelor care lucrează în departamentele implicate în desfășurarea activităților de comunicare pentru compania în care activează.

Beneficii

La finalul cursului participanții vor putea utiliza eficient instrumentele care conferă valoare modului în care organizația își definește identitatea. Participanții vor fi în măsură să conceapă, să planifice și să desfășoare activitățile de comunicare verbală (telefonică) și în scris (e-mail) menite să transmită eficient mesajele organizației sau să sprijine acțiunile de business ale acesteia. Cursul vizează aspectele practice în ce privește comunicarea verbală (telefonică) și în scris (e-mail).

Tematică

Cursul abordează următoarele teme:

 • procesul de comunicare și influențare;
 • comunicarea interpersonală;
 • comunicare verbală (la telefon);
 • comunicarea în scris (e-mail);
 • ton și stil în comunicare.

Forme de evaluare

(Optional)

 • Probă scrisă: Chestionare de examinare tip grilă.
 • Probă practică: Elaborarea și prezentarea unui proiect.

Participanţilor care promovează examenul li se acordă certificate din partea Departamentului Academia & Life Care al TÜV Rheinland România.

Notă: în cazul în care clientul nu solicită examinare, se vor emite confirmări de participare.

 • Academia & Life Care
  Cu peste 12000 de programe de formare - seminarii, cursuri şi conferinţe - şi cu peste 2500 cadre, suntem siguri că veți găsi, alături de noi, soluția potrivită pentru nevoile dv. de instruire și formare.
 • Cursuri pe domenii
  TÜV Rheinland România vine in sprijinul dvs. printr-o gama variata de cursuri si instruiri sustinute de lectori specializati, avand o experienta bogata atat in activitatea de formare profesionala a adultilor cat si in activitatea teoretica si practica.