AutoCAD

Academia & Life Care

TÜV Rheinland România

   +40 21 318-8834/35

Curs bazat pe aplicarea standardelor de reprezentare din desenul tehnic pentru obţinerea desenelor prin intermediul programului AutoCAD. Realizarea şi utilizarea reprezentărilor convenţionale şi a simbolurilor grafice standardizate în vederea obţinerii unor baze de informaţii grafice necesare întocmirii documentelor tehnice în domeniu.

Obiective

Instruirea personalului tehnic în vederea dobândirii abilităților necesare reprezentării asistate de calculator a desenelor tehnice și proiectării pieselor pentru desenele de execuţie sau întocmirii desenelor de ansamblu. Cunoaşterea elementelor de reprezentare, a normelor generale şi a recomandărilor în desenul tehnic prin utilizarea unui program de grafică asistată.

Durată

2 zile

Grup țintă

Personal tehnic care are în atribuții citirea desenelor tehnice și executarea acestora (proiectare). Participanți posibili din departamentele: proiectare produs, proiectare proces, calitate.

Beneficii

Permite dezvoltarea de competențe interne în dezvoltarea noilor produse și/sau îmbunătățirea echipamentelor din procesele de producție. Uşurează procesul de proiectare prin reducerea  timpului necesar realizării grafice a desenelor tehnice. Pune la dispoziție funcţii suplimentare pentru asigurarea acurateței grafice a desenelor.

Tematică

 • Sisteme de proiecţie, sistemul de proiecţie european şi american; Mediul de lucru în AutoCad;
 • Selectarea obiectelor; Convenţii utilizate în desenul tehnic şi aplicabilitatea lor în AutoCAD: reprezentarea liniilor în desen; formate şi prezentarea elementelor grafice ale  planşelor de desen; scările de reprezentare;
 • Tehnici de bază pentru desenare şi editare: desenarea entităţilor; editarea entităţilor; Modalităţi de informare; Reprezentarea în proiecţie ortogonală a obiectelor în vedere şi în secţiune – haşurarea; Tipologii de desenare prin polilinii, curbe spline şi straturi de linii;
 • Organizarea desenelor pe straturi; Afişarea proprietăţilor unui element;
 • Concepte de cotare în AutoCAD; Comenzi utilizate pentru tipurile de cotare; Crearea şi modificarea stilurilor de cotare; Variabile de cotare;
 • Setarea, crearea şi modificarea elementelor inserate într-un desen; Setarea, crearea şi modificarea stilurilor de scriere;
 • Crearea şi utilizarea blocurilor şi atributelor; Crearea blocurilor din mai multe obiecte; Salvarea blocurilor; Inserarea blocurilor într-un desen. Blocuri dinamice.

Forme de evaluare

Probă scrisă: Chestionare de examinare tip grilă. Participanţilor care promovează examenul li se acordă certificate din partea Departamentului Academia & Life Care al TÜV Rheinland România.

 • Academia & Life Care
  Cu peste 12000 de programe de formare - seminarii, cursuri şi conferinţe - şi cu peste 2500 cadre, suntem siguri că veți găsi, alături de noi, soluția potrivită pentru nevoile dv. de instruire și formare.
 • Cursuri pe domenii
  TÜV Rheinland România vine in sprijinul dvs. printr-o gama variata de cursuri si instruiri sustinute de lectori specializati, avand o experienta bogata atat in activitatea de formare profesionala a adultilor cat si in activitatea teoretica si practica.