Auditori interni pe regimul deșeurilor

Academia & Life Care

TÜV Rheinland România

   +40 21 318-8834/35

Persoana juridică ce exercită o activitate de natură comercială sau industrială,  având în vedere rezultatele unui audit de deşeuri, este obligată să întocmească şi să implementeze, începând cu anul 2012, un program de prevenire şi reducere a cantităţilor de deşeuri generate din activitatea proprie sau după caz, de la orice produs fabricat, inclusiv măsuri care respectă un anumit design al produselor şi să adopte măsuri de reducere a periculozităţii deşeurilor.

Obiective

 • Capabilitatea de a ține sub control legislaţia în domeniul managementului deşeurilor, 
 • PROGRAM DE PREVENIRE ŞI REDUCERE A CANTITĂŢILOR DE DEŞEURI GENERATE
 • Evaluarea conformării cu legislația în domeniu,  evaluare sistematică, documentată, periodică și obiectivă a performanței sistemului de management și a proceselor de gestiune a deșeurilor cu scopul de a facilita controlul managementului deșeurilor și al valorificării deșeurilor generate, precum și de a evalua respectarea politicii de mediu, inclusiv realizarea obiectivelor, performanța întreprinderii referitoare la prevenirea și reducerea producerii de deșeuri din propria activitate și performanța întreprinderii referitoare la reducerea nocivității deșeurilor 
 • Pregătirea, derularea, documentarea auditului.
 • Tehnici de audit, prelucrarea informaţiilor, cerințe și procedura de audit , aspecte practice privind controlul SMM, pregătirea desfășurarea și evaluarea auditului intern,  Rapoarte de neconformităţi, raport de audit.

Durată

3 zile

Grup țintă

 • Responsabili cu regimul deșeurilor
 • Responsabili cu sistemul de management de mediu în organizații
 • Responsabili protecția mediului
 • Specialiști/experți de mediu
 • Persoanele desemnate cu auditul intern de mediu în organizații

Beneficii

Certificarea  persoanelor care fac/ vor face parte din echipa de audit intern pe REGIMUL DEȘEURILOR a unei organizaţii care dorește  prevenirea și reducerea producerii de deșeuri din propria activitate și performanța întreprinderii referitoare la reducerea nocivității deșeurilor.

Tematică

 • Principii care stau la baza activităţii de gestionare a deşeurilor
 • Cadru general şi legislaţia în domeniul managementului deşeurilor
 • Legislaţia specifică pentru gestionarea deşeurilor
 • Auditul intern de mediu
 • Ghid pentru utilizarea sistemelor de management SR EN ISO 19011:2011

Forme de evaluare

Probă scrisă: Chestionare de examinare tip grilă. Participanților care promovează examenul li se acordă certificate în limba română din partea Departamentului Academia & Life Care al TÜV Rheinland România.

 • Academia & Life Care
  Cu peste 12000 de programe de formare - seminarii, cursuri şi conferinţe - şi cu peste 2500 cadre, suntem siguri că veți găsi, alături de noi, soluția potrivită pentru nevoile dv. de instruire și formare.
 • Cursuri pe domenii
  TÜV Rheinland România vine in sprijinul dvs. printr-o gama variata de cursuri si instruiri sustinute de lectori specializati, avand o experienta bogata atat in activitatea de formare profesionala a adultilor cat si in activitatea teoretica si practica.