Auditor intern ISO 9001:2015

Academia & Life Care

TÜV Rheinland România

   +40 21 318-8834/35

Aceste standarde furnizează încredere și îndrumări pentru auditarea sistemelor de management al calității inclusiv principiile de auditare, programul de audit și efectuarea auditurilor sistemelor de management. Este aplicabil tuturor organizațiilor care au nevoie să efectueze audituri interne și externe ale sistemelor de management al calității.

Obiective

 • Determinarea gradului de conformitate a sistemului de management cu standardul ISO 9001:2015 și  documentele de referinţă
 • Determinarea gradului de conformitate a activităţilor, proceselor şi produselor cu cerinţele / procedurile sistemului de management al calității
 • Evaluarea capabilităţii sistemului de management de a asigura conformitatea cu cerinţele reglementate şi contractuale
 • Evaluarea eficacităţii sistemului de management în atingerea obiectivelor specificate
 • Identificarea zonelor de îmbunătăţire potenţială a sistemului de management al calității.

Durată

3 zile

Grup țintă

 • Responsabilii cu managementul calității în organizații
 • Persoanele desemnate cu efectuarea auditului intern al calității în organizații
 • Persoanelor care doresc să efectueze audituri de terță parte pentru sisteme de management al calităţii a unei organizaţii care are în curs de implementare, certificare sistemul ISO 9001:2015 şi menţinerea certificării sistemului

Beneficii

 • Competența de auditor
 • Comunicarea specifică activității de audit
 • Munca în echipa de audit
 • Perfecționarea pregătirii profesionale
 • Analiza și aprecierea conformității și eficacității sistemului calității
 • Colectarea și structurarea informațiilor specifice activității de audit
 • Conducerea auditului
 • Examinarea documentelor referitoare la sistemul calității și întocmirea raportului de examinare
 • Întocmirea documentelor specifice activității de audit
 • Întocmirea raportului de audit
 • Planificarea activității de audit

Tematică

 • Cerinţe ale standardului ISO 9001:2015, respectiv ISO 19011:2018
 • Aşteptări ale organismului de certificare
 • Prezentarea standardului ISO 9001:2015
 • Pregătirea, derularea, documentarea auditului
 • Tehnici de audit, prelucrarea informaţiilor
 • Cerințe și procedura de audit , pregătirea, desfășurarea și evaluarea auditului intern
 • Rapoarte de neconformităţi, raport de audit

Forme de evaluare

Probă scrisă: chestionare de examinare tip grilă. Participanților care promovează examenul li se acordă certificate recunoscute internațional în limba engleză din partea Organismului de Certificare Personal PersCert conform calificării din platforma Certipedia cu ID Nr. 0000059448, cu o valabilitate de 3 ani prin care se vor certifica următoarele competențe:

 • Cunoașterea standardelor normative pentru audit: ISO 9001, ISO 19011
 • Planificarea programelor de audit
 • Pregătirea, elaborarea și documentarea programelor de audit
 • Comunicare, tehnici de chestionare/auditare
 • Rezultate / Raport de audit
 • Academia & Life Care
  Cu peste 12000 de programe de formare - seminarii, cursuri şi conferinţe - şi cu peste 2500 cadre, suntem siguri că veți găsi, alături de noi, soluția potrivită pentru nevoile dv. de instruire și formare.
 • Cursuri pe domenii
  TÜV Rheinland România vine in sprijinul dvs. printr-o gama variata de cursuri si instruiri sustinute de lectori specializati, avand o experienta bogata atat in activitatea de formare profesionala a adultilor cat si in activitatea teoretica si practica.