Auditor Intern SA8000

Academia & Life Care

TÜV Rheinland România

   +40 21 318-8834/35

SA 8000  este un standard elaborat de către Social Accountability International (SAI) – o organizație non-profit și independentă. Este primul standard elaborat „pentru” angajați și vizează modul în care sunt gestionate resursele umane, drepturile angajaților și condițiile de muncă. Standardul se bazează pe numeroase norme internaționale privind drepturile omului (convențiile Organizației Internaționale a Muncii – ILO), inclusiv convenția ONU cu privire la drepturile copilului. Obiectivul principal al SA 8000 este să întărească încrederea angajaților, partenerilor de afaceri, furnizorilor, clienților și de ce nu, a autorităților. 

Cerințele acestui standard sunt universal aplicabile, indiferent de mărimea organizației, localizarea geografică sau sectorul industrial (singura excepție: industria maritimă).

Obiective

 • Însuşirea principiilor de bază, inclusiv a terminologiei privind managementul responsabilității sociale şi auditarea
 • Însuşirea cerinţelor SA8000 și a Ghidului SAI
 • Însuşirea metodologiei de organizare şi desfășurare a unui audit intern
 • Pregătirea personalului implicat în implementarea unui Sistem de Management pentru Responsabilitate socială
 • Competența pentru a efectua audituri interne a sistemului de management pentru responsabilitate socială (Auditurile interne au ca scop evaluarea sistemului, a acțiunilor corective sau de îmbunătățire necesare în cadrul propriei organizații)
 • Cunoașterea  responsabilităților unui auditor intern și rolul auditului intern în menţinerea și dezvoltarea  sistemului de management conform standardului SA 8000
 • Prezentarea principiilor și proceselor, inclusiv semnificaţia acestora pentru auditorii interni
 • Tehnici de intervievare și colectare de documente și înregistrări
 • Elaborarea rapoartelor de audit, care vor contribui la optimizarea eficienței sistemului de management

Durată

3 zile

Cerințe preliminare

Înainte de începerea cursului, se recomandă studierea următoarelor standarde: SA8000, Ghidul SAI; ISO 19011:2018.

Grup țintă

Cursul se adresează

 • persoanelor care doresc să obţină certificarea de auditori interni sau personalului care efectuează sau urmează să efectueze verificări ale funcţionării sistemului de management al responsabilității sociale, dar şi șefilor de compartimente şi coordonatorilor de activităţi
 • companiilor care doresc să își instruiască angajații din departamentele de achiziții pentru a audita furnizorii conform codurilor proprii de conduită

Beneficii

 • Cunoștințe și înțelegerea cerințelor SA8000
 • Cunoștințe în planificarea, punerea în aplicare și verificarea cerințelor SA8000
 • Cunoștințe în adoptarea celor mai bune practici pentru a asigura responsabilitatea socială și, prin urmare, au un angajament pentru o afacere durabilă

Tematică

 • Conceptele responsabilității sociale, inclusiv terminologie;
 • Cerinţele standardului SA 8000;
 • Principiile auditării;
 • Organizarea şi desfăşurarea auditului intern;
 • Raportarea rezultatelor auditurilor interne şi urmărirea acţiunilor corective;
 • Tehnici de dialog şi comunicare;
 • Responsabilităţile auditorului

Metode pedagogice

Se aplică metode de instruire interactive şi participative prin care expunerile teoretice alternează cu efectuarea unor exerciţii practice.

Forme de evaluare

Probă scrisă: Chestionare de examinare tip grilă. Participanţilor care promovează examenul li se acordă certificate din partea Departamentului Academia & Life Care al TÜV Rheinland România.

 • Academia & Life Care
  Cu peste 12000 de programe de formare - seminarii, cursuri şi conferinţe - şi cu peste 2500 cadre, suntem siguri că veți găsi, alături de noi, soluția potrivită pentru nevoile dv. de instruire și formare.
 • Cursuri pe domenii
  TÜV Rheinland România vine in sprijinul dvs. printr-o gama variata de cursuri si instruiri sustinute de lectori specializati, avand o experienta bogata atat in activitatea de formare profesionala a adultilor cat si in activitatea teoretica si practica.