Auditor intern OHSAS 18001:2008

Academia & Life Care

TÜV Rheinland România

   +40 21 318-8834/35

Auditor intern pentru sistemul de management al sănătăţii şi securităţii ocupaţionale este un curs care determină înțelegerea și aplicarea unei abordări manageriale unitare în gestionarea problemelor de securitate și sănătate ocupațională din cadrul unei companii și  conducerea unui audit al sistemului de management al sănătății și securității ocupaționale.

Obiective

 • Inițiere în managementului sănătăţii şi securităţii ocupaţionale
 • Familiarizarea cu cerințele standardelor SR OHSAS 18001:2008; ISO 19011:2018
 • Cunoștințe pentru planificarea, documentarea, conducerea și raportarea unui audit intern al sistemului de management al sănătății și securității ocupaționale
 • Dobândirea abilităților practice necesare pentru a efectua un audit interne eficace conform cerințelor OHSAS 18001:2007 prin aplicarea metodelor de audit adecvate riscurilor asociate procesului de audit și al propriei organizații

Durată

3 zile

Grup țintă

Această instruire se adresează angajaţilor din diferite organizaţii care participă la implementarea și auditarea unui sistem de management al SSO şi pregătirea acestuia pentru certificare, cât şi firmelor deja certificate, unde prioritatea se axează pe menţinerea şi îmbunătăţirea sistemului de management.

Beneficii

Înțelegerea cerințelor standardelor SR OHSAS 18001:2008, SR EN ISO 19011:2018, dobândirea de cunoștințe și abilitați pentru pregătirea, documentarea și desfășurarea unui audit intern, înțelegerea rolului și a responsabilităților auditorului intern.

Tematică

 • Introducerea în sistemul de management al sănătății și securității ocupaționale: definirea conceptelor; terminologia specifică sistemului de management SSO. 
 • Structura  standardelor SR OHSAS 18001:2008, SR EN ISO 19011:2018
 • Îndrumare pentru planificarea, documentarea, conducerea și raportarea unui audit intern al sistemului de management al sănătății și securității ocupaționale
 • Metode ajutătoare pentru efectuarea unui audit intern eficace
 • Îndrumare pentru evaluarea constatărilor și raportarea auditului
 • Înțelegerea rolului și a responsabilităților auditorului intern: activitățile auditorului și responsabilități; caracteristicile auditorului; codul de comportament
 • Exerciții și studii de caz: individuale şi în echipă

Forme de evaluare

Probă scrisă: Chestionare de examinare tip grilă. Participanţilor care promovează examenul li se acordă certificate din partea Departamentului Academia & Life Care al TÜV Rheinland România.

 • Academia & Life Care
  Cu peste 12000 de programe de formare - seminarii, cursuri şi conferinţe - şi cu peste 2500 cadre, suntem siguri că veți găsi, alături de noi, soluția potrivită pentru nevoile dv. de instruire și formare.
 • Cursuri pe domenii
  TÜV Rheinland România vine in sprijinul dvs. printr-o gama variata de cursuri si instruiri sustinute de lectori specializati, avand o experienta bogata atat in activitatea de formare profesionala a adultilor cat si in activitatea teoretica si practica.