Auditor intern pentru laboratoare de încercări şi etalonări conform ISO 17025:2005

Academia & Life Care

TÜV Rheinland România

   +40 21 318-8834/35

ISO 17025 este un standard global, care specifică cerințele generale pentru competența tehnică a laboratoarelor de încercări și/sau etalonări. ISO 17025 este cel mai important standard de metrologie pentru produse de testare și măsurare și este aplicabil în orice laborator, indiferent de dimensiunile, domeniul de încercări sau tipul metodelor utilizate.

Obiective

Cunoașterea, înțelegerea și însușirea cerințelor relevante sistemului de management al calității în laboratoarele de încercări și/sau etalonări și la auditarea internă în conformitate cu standardul ISO 17025.

Durată

3 zile

Grup țintă

Această instruire se adresează angajaţilor din diferite organizaţii: reprezentanţi metrologi, conducători de laboratoare responsabili cu verificarea tehnologiei, realizării modalităţilor de măsurare, evaluarea realizării măsurătorilor, conducerea laboratoarelor de calibrare şi de examinare şi care participă ocazional la audit intern al cumpărătorilor / furnizorilor.

Beneficii

La finalul acestui curs participanții vor dobândi cunoștințe despre principiile și practicile de audit intern efectiv, vor avea cunoștințele necesare pentru a planifica și a derula auditurile interne.

Condiții de înscriere

Cunoaşterea standardului ISO 17025

Tematică

  • Principiile managementului calităţii şi terminologia utilizată
  • Standarde utilizate în activitatea de audit
  • Prezentarea standardului SR EN ISO/CEI 17025 (cerinţe de management, validarea metodelor de încercare, asigurarea trasabilităţii rezultatelor măsurărilor, incertitudine de măsurare, asigurarea calităţii rezultatelor măsurărilor, raportarea rezultatelor măsurărilor)
  • Prezentarea standardului SR EN ISO 19011 (referinţe normative, termeni şi definiţii specifice, principii de auditare, pregătirea pentru audit, liste de verificare, şedinţa de deschidere, tehnici de audit, raportarea neconformităţilor, şedinţa de închidere.

Forme de evaluare

Probă scrisă: Chestionare de examinare tip grilă. Participanţilor care promovează examenul li se acordă certificate din partea Departamentului Academia & Life Care al TÜV Rheinland România.

  • Academia & Life Care
    Cu peste 12000 de programe de formare - seminarii, cursuri şi conferinţe - şi cu peste 2500 cadre, suntem siguri că veți găsi, alături de noi, soluția potrivită pentru nevoile dv. de instruire și formare.
  • Cursuri pe domenii
    TÜV Rheinland România vine in sprijinul dvs. printr-o gama variata de cursuri si instruiri sustinute de lectori specializati, avand o experienta bogata atat in activitatea de formare profesionala a adultilor cat si in activitatea teoretica si practica.