Auditor intern ISO 50001:2011

Academia & Life Care

TÜV Rheinland România

   +40 21 318-8834/35

Sistemul de management al energiei al oricărei organizații asigură cadrul pentru îmbunătățirea continuă a performanței energetice și reducerea costurilor energetice.

Abordarea sistemică a managementului energiei în conformitate cu ISO 50001 include etapa de verificare a funcționării sistemului. Auditul intern este un instrument al managementului organizației prin care managementul superior se asigură de buna funcționare a sistemului de management și poate defini strategia viitoare a organizației.

Obiective

Acumularea de cunoștințe necesare pentru desfășurarea auditului intern al sistemului de management al energiei în cadrul organizației. Prin auditul intern sunt monitorizate condițiile pentru a asigura realizarea politicii energetice și obiectivelor energetice a organizației.

Durată

3 zile

Grup țintă

Această instruire se adresează angajaţilor din diferite organizaţii care doresc să realizeze audit intern al sistemului de management al energiei în scopul verificării modului de atingere a politicii şi obiectivelor energetice stabilite, implementarea sistemului de management al energiei distinct sau integrat cu alte sisteme, precum şi îmbunătăţirea continuă a sistemului reflectată în performanţa energetică a organizaţiei.

Beneficii

Persoanele instruite vor avea competența pentru a face parte din echipele de audit intern al sistemului de management al energiei al organizației. Cunoștințele dobândite vor facilita activitățile de audit intern al sistemului de management al energiei: elaborarea de programe și planuri de audit, aplicarea tehnicilor de audit, aprecierea funcționării proceselor din cadrul sistemului de management al energiei separat sau integrate cu alte sisteme, identificarea oportunităților de îmbunătățire a sistemului de management al energiei, raportarea către managementul superior a constatărilor și concluziilor auditului.

Tematică

  • Conceptele de bază ale sistemului de management al energiei
  • Prezentarea standardului SR EN ISO 50001 : 2011
  • Cerinţele de auditare şi procedura de auditare a sistemului de management al energiei
  • Studii de caz

Forme de evaluare

Probă scrisă: Chestionare de examinare tip grilă. Participanţilor care promovează examenul li se acordă certificate din partea Departamentului Academia & Life Care al TÜV Rheinland România.

  • Academia & Life Care
    Cu peste 12000 de programe de formare - seminarii, cursuri şi conferinţe - şi cu peste 2500 cadre, suntem siguri că veți găsi, alături de noi, soluția potrivită pentru nevoile dv. de instruire și formare.
  • Cursuri pe domenii
    TÜV Rheinland România vine in sprijinul dvs. printr-o gama variata de cursuri si instruiri sustinute de lectori specializati, avand o experienta bogata atat in activitatea de formare profesionala a adultilor cat si in activitatea teoretica si practica.