Auditor Intern IATF 16949:2016

Academia & Life Care

TÜV Rheinland România

   +40 21 318-8834/35

Pentru a demonstra eficacitatea și conformitatea sistemului de management al calității implementat cu cerințele standardului IATF 16949:2016, organizația trebuie să efectueze audituri interne la intervale planificate.

ISO 19011 este un ghid pentru auditarea sistemelor de management, inclusiv în industria auto.

Obiective

 • Dobândirea de cunoștințe relevante pentru dezvoltarea unui sistem de management al calității care: prevede o îmbunătățire continuă; subliniază prevenirea defectului; include cerințe și instrumente specifice din industria auto; și promovează reducerea variației și a rebuturilor în cadrul lanțului de aprovizionare.
 • Atingerea unui nivel de performanță a personalului, în auditarea internă a sistemului de management al calității și auditarea furnizorilor, prin însușirea tehnicilor de audit intern și de secundă parte.

Durată

4 zile

Grup țintă

Această instruire se adresează angajaţilor din diferite organizaţii care participă la implementarea unui sistem de managementul calităţii în industria auto, la pregătirea acestuia pentru certificare sau la îmbunătăţirea acestuia.

Beneficii

Punerea în aplicare, de către personalul desemnat de organizație a evalua sistemul de management al calității, a celor mai bune practici, în conducerea auditurilor interne sau de secundă parte, pentru a determina, cât mai obiectiv, conformitatea sistemului de management al calității implementat/certificat în organizație.

Tematică

 • cerinţe ale standardelor IATF 16949:2016 şi ISO 19011:2018
 • competențele și evaluarea auditorilor; determinarea, implementarea și monitorizarea programelor de audit; pregătirea auditului; managementul non-conformităților
 • planul de tranziție de la ISO/TS 16949:2009 la IATF 16949:2016
 • schimbările aduse de standardul IATF 16949:2016

Forme de evaluare

Probă scrisă: Chestionare de examinare tip grilă. Participanţilor care promovează examenul li se acordă certificate din partea Departamentului Academia & Life Care al TÜV Rheinland România.

 • Academia & Life Care
  Cu peste 12000 de programe de formare - seminarii, cursuri şi conferinţe - şi cu peste 2500 cadre, suntem siguri că veți găsi, alături de noi, soluția potrivită pentru nevoile dv. de instruire și formare.
 • Cursuri pe domenii
  TÜV Rheinland România vine in sprijinul dvs. printr-o gama variata de cursuri si instruiri sustinute de lectori specializati, avand o experienta bogata atat in activitatea de formare profesionala a adultilor cat si in activitatea teoretica si practica.