Auditor în domeniul calității – COD COR 214130

Academia & Life Care

TÜV Rheinland România

   +40 21 318-8834/35

Cursul de Auditor in domeniul calității – COD COR 214130 se adresează reprezentanţilor managementului calităţii, managerilor de procese ale sistemului calităţii, personalului din compartimentul calitate, persoanelor desemnate cu auditul intern in organizaţii, persoanelor fizice care doresc sa obţină competențele și certificat autorizat de auditor al sistemului calităţii.

Obiective

 • Dobândirea de cunoştinţe şi abilităţi în vederea efectuării de audituri interne ale sistemului de management al calităţii.
 • Cunoaşterea cerinţelor pentru un sistem de management al calităţii
 • Interpretarea corectă a cerinţelor pentru un sistem de management al calităţii
 • Dobândirea abilităţilor specifice necesare desfăşurării corecte a procesului de audit.

Obiective exprimate în competențe

 • Comunicarea specifică activităţii de audit
 • Munca în echipa de audit
 • Perfecţionarea pregătirii profesionale
 • Analiza şi aprecierea conformităţii şi eficacităţii sistemului calităţii
 • Colectarea şi structurarea informaţiilor specifice activităţii de audit
 • Conducerea auditului
 • Examinarea documentelor referitoare la sistemul calităţii şi întocmirea raportului de examinare
 • Întocmirea documentelor specifice activităţii de audit
 • Întocmirea raportului de audit
 • Planificarea activităţii de audit

Durată

5 zile

Grup țintă

Cursul de Auditor in domeniul calității – COD COR 214130 se adresează reprezentanţilor managementului calităţii, managerilor de procese ale sistemului calităţii, personalului din compartimentul calitate, persoanelor desemnate cu auditul intern in organizaţii, persoanelor fizice care doresc sa obţină competențele și certificat autorizat de auditor al sistemului calităţii.

Beneficii

La finalizarea cursului participanții vor dobândi cunoștințe legat de:

 • Comunicarea specifică activităţii de audit
 • Munca în echipa de audit
 • Perfecţionarea pregătirii profesionale
 • Analiza şi aprecierea conformităţii şi eficacităţii sistemului calităţii
 • Colectarea şi structurarea informaţiilor specifice activităţii de audit
 • Conducerea auditului
 • Examinarea documentelor referitoare la sistemul calităţii şi întocmirea raportului de examinare
 • Întocmirea documentelor specifice activităţii de audit
 • Întocmirea raportului de audit
 • Planificarea activităţii de audit

Tematică

 • Prezentarea standardului ISO 9001:2015
 • Domeniu de aplicare, Referințe, Determinarea domeniului de aplicare al SMC, Contextul unei organizații, Cerinţe ISO 9001:2015 – cap. 1, 2, 3, 4.
 • Studii de caz – scheme procese
 • Cerinţe ISO 9001:2015 Leadership – cap. 5 – Exemple, studii de caz, Politica SMC
 • Cerinţe ISO 9001:2015 – cap. 6 –  Planificare
 • Exemple, studii de caz.
 • Cerinţe ISO 9001:2015 – cap. 7.1 – Resurse
 • Exemple, studii de caz
 • Cerinţe ISO 9001:2015 – cap. 7.2 – Competența
 • Exemple, studii de caz
 • Cerinţe ISO 9001:2015 – cap. 7.3 – Conștientizare
 • Exemple, studii de caz
 • Cerinţe ISO 9001:2015 – cap. 7.4 – Comunicare
 • Exemple, studii de caz;
 • Cerinţe ISO 9001:2015 – cap. 7.5 – Informații documentate
 • Exemple, studii de caz
 • Cerinţe ISO 9001:2015 – cap. 8 – Operare
 • Exemple, studii de caz
 • Cerinţe ISO 9001:2015 – cap. 9 – Evaluarea performanței
 • Exemple, studii de caz
 • Cerinţe ISO 9001:2015 – cap. 9 – Evaluarea performanței
 • Exemple, studii de caz
 • Cerinţe ISO 9001:2015 – cap. 10 – Îmbunătățire
 • Exemple, studii de caz
 • Noţiuni de bază privind auditul. Audit de proces. Audit de produs. Principii de auditare;
 • Standardul ISO 19011 –Conducerea unui program de audit. Elaborarea programului de audit
 • Studii de caz – elaborare program de audit
 • Standardul ISO 19011 – Activităţi de audit / Iniţierea auditului – Desemnare echipă de audit. Definirea obiectivelor, a domeniului şi ale criteriilor auditului. Efectuarea analizei documentelor
 • Standardul ISO 19011 – Activităţi de audit / Pregătirea activităţilor la faţa locului – Elaborare plan de audit. Elaborare Listă de verificare. Pregătire raport de neconformitate. Sarcinile subunităţii auditate
 • Studii de caz – plan de audit, listă de verificare, raport de neconformitate
 • Standardul ISO 19011 – Activităţi de audit / Desfăşurarea activităţilor la faţa locului. Şedinţa de deschidere, comunicare pe durata auditului, colectare şi verificare informaţii, desfăşurare interviuri
 • Standardul ISO 19011 – Activităţi de audit / Desfăşurarea activităţilor la faţa locului. Generare constatări de audit, pregătire concluzii audit, Şedinţa de închidere. Exemple. Studii de caz
 • Standardul ISO 19011 – Activităţi de audit / Desfășurarea activităţilor la faţa locului. Finalizare audit . Acţiuni corective, acţiuni preventive. Pregătirea, calificarea şi comportamentul auditorului. Exemple. Studii de caz
 • Simulare audit.

Condiții de înscriere

Participantul trebuie să fie absolvent al unei instituții de învățământ superior, şi trebuie să prezinte următoarele documente:

 • copie buletin / carte de identitate
 • copie ultima diplomă de studii;
 • copie document care atestă achitarea taxei de participare.

Forme de evaluare

Examinare scrisă și examinare orală.

Finalizare

Programele de formare profesională se finalizează cu un examen de absolvire organizat în conformitate cu Ordinul nr. 501/5.253/2003 al Ministrului Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei şi al Ministrului Educaţiei, Cercetării şi Tineretului, pentru aprobarea Metodologiei certificării formării profesionale a adulţilor.

Certificatele eliberate la absolvirea cursurilor au regimul actelor de studii şi sunt recunoscute la nivel naţional de către Ministerul Muncii, Familiei si Egalităţii de Şanse si de Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului, conform Ordonanţei Guvernului României nr.129 din 2000.

 • Academia & Life Care
  Cu peste 12000 de programe de formare - seminarii, cursuri şi conferinţe - şi cu peste 2500 cadre, suntem siguri că veți găsi, alături de noi, soluția potrivită pentru nevoile dv. de instruire și formare.
 • Cursuri pe domenii
  TÜV Rheinland România vine in sprijinul dvs. printr-o gama variata de cursuri si instruiri sustinute de lectori specializati, avand o experienta bogata atat in activitatea de formare profesionala a adultilor cat si in activitatea teoretica si practica.