Auditor de mediu – COD COR 325703

Academia & Life Care

TÜV Rheinland România

   +40 21 318-8834/35

Acest curs se adresează reprezentanților managementului de mediu, managerilor de procese ale sistemului de mediu, personalului din compartimentul mediu, persoanelor desemnate cu auditul intern în organizații, persoane fizice care doresc să obțină competențele și certificat autorizat de auditor de mediu.

Obiective

 • Cunoaşterea cerinţelor pentru un sistem de management de mediu
 • Interpretarea corectă a cerinţelor pentru un sistem de management de mediu
 • Dobândirea abilităţilor specifice necesare desfăşurării corecte a procesului de audit.

Obiective exprimate în competențe

 • Comunicare interpersonală
 • Munca în echipă
 • Organizarea desfășurării auditului de mediu
 • Perfecționare profesională
 • Planificarea auditului de mediu
 • Analiza preliminară a documentației
 • Completarea documentelor de lucru
 • Coordonarea echipei de audit
 • Întocmirea rapoartelor
 • Realizarea auditului de mediu

Durată

5 zile / 40 ore

Tip program

Inițiere

Grup țintă

Acest curs se adresează reprezentanților managementului de mediu, managerilor de procese ale sistemului de mediu, personalului din compartimentul mediu, persoanelor desemnate cu auditul intern in organizații, persoane fizice care doresc să obțină competentele și certificat autorizat de auditor de mediu.

Beneficii

La finalizarea cursului participanții vor dobândi cunoștințe legat de:

 • Comunicare interpersonală
 • Munca în echipă
 • Organizarea desfășurării auditului de mediu
 • Perfecționare profesională
 • Planificarea auditului de mediu
 • Analiza preliminară a documentației
 • Completarea documentelor de lucru
 • Coordonarea echipei de audit
 • Întocmirea rapoartelor
 • Realizarea auditului de mediu

Tematică

 • Competențe fundamentale ale auditorului de mediu. Familia de standarde ISO 14000. Prezentarea standardului SR EN ISO 14001:2015
 • Termeni. Definiții – ISO 14001:2015 – cap 3
 • Contextul organizației – ISO 14001:2015 – cap 4
 • Cerințe ISO 14001:2015, cap 5 Leadership
 • Exemple, studii de caz
 • Cerințe ISO 14001:2015, cap 6
 • Planificare
 • Cerințe ISO 14001:2015, cap 7 – Suport
 • Cerințe ISO 14001:2015, cap 8, 9, 10 Operare. Evaluare performanță. Îmbunătățire.
 • Exemple, studii de caz;
 • Competențe specifice ale auditorului de mediu. Noțiuni legate de audit, tipuri de audit. Prezentarea standardului SR EN ISO 19011:2011;
 • Principiile de auditare. Conducerea unui program de audit – Aplicații, exerciții;
 • Activități de audit. Inițierea auditului – Aplicații, exerciții;
 • Pregătire pentru audit – Aplicații, exerciții;
 • Desfășurarea auditului la fața locului;
 • Desfășurarea auditului la fața locului – Aplicații, exerciții;
 • Pregătirea, aprobarea și difuzarea raportului auditului – Aplicații, exerciții;
 • Competența și evaluarea auditorilor.

Condiții de înscriere

Participantul trebuie să fie absolvent al unei instituții de învățământ superior, şi trebuie să prezinte următoarele documente:

 • copie buletin / carte de identitate;
 • copie ultima diplomă de studii;
 • copie document care atestă achitarea taxei de participare.

Forme de evaluare

Examinare scrisă și examinare orală.

Finalizare

Programele de formare profesională se finalizează cu un examen de absolvire organizat în conformitate cu Ordinul nr. 501/5.253/2003 al Ministrului Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei şi al Ministrului Educaţiei, Cercetării şi Tineretului, pentru aprobarea Metodologiei certificării formării profesionale a adulţilor.

Certificatele eliberate la absolvirea cursurilor au regimul actelor de studii şi sunt recunoscute la nivel naţional de către Ministerul Muncii, Familiei si Egalităţii de Şanse si de Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului, conform Ordonanţei Guvernului României nr.129 din 2000.

 • Academia & Life Care
  Cu peste 12000 de programe de formare - seminarii, cursuri şi conferinţe - şi cu peste 2500 cadre, suntem siguri că veți găsi, alături de noi, soluția potrivită pentru nevoile dv. de instruire și formare.
 • Cursuri pe domenii
  TÜV Rheinland România vine in sprijinul dvs. printr-o gama variata de cursuri si instruiri sustinute de lectori specializati, avand o experienta bogata atat in activitatea de formare profesionala a adultilor cat si in activitatea teoretica si practica.