Aplicarea regulamentelor REACH & CLP pentru utilizatorii din aval

Academia & Life Care

TÜV Rheinland România

   +40 21 318-8834/35

Programul este conceput pentru a veni în întâmpinarea necesităților oricărei companii care utilizează produse chimice, oferind personalului responsabil informațiile și cunoștințele necesare pentru a îndeplini obligațiile ce decurg din implementarea celor două regulamente europene și pentru a gestiona mai eficient impactul potențial asupra companiei.

Obiective

Înţelegerea şi aprofundarea principalelor aspecte tehnice referitoare la autorizarea, restricţionarea substanţelor, reclasificarea, etichetarea și ambalarea substanţelor și/sau amestecurilor, modificările impuse în formatul şi conţinutul fişelor cu date de securitate.

Durată

2 zile

Grup țintă

Programul se adresează utilizatorilor din aval, respectiv responsabililor de mediu şi/sau responsabililor HSE, persoanelor responsabile cu întocmirea, actualizarea şi/sau revizuirea fişelor cu date de securitate.

Beneficii

Participând la acest program aveţi şansa de a cunoaşte aceste schimbări majore, de a înţelege cum şi când se aplică acestea, de a participa efectiv la elaborarea strategiei de implementare la nivelul companiei, dar şi de a şti cum să evitați eventuale capcane.

Tematică

Legislația europeană în domeniul chimicalelor, regulamentele REACH şi CLP, aplicare prevederilor acestora în gestionarea fişelor cu date de securitate extinse, elaborate şi actualizate cu regularitate de către persoane competente care au beneficiat de programe de formare profesională şi de educaţie continuă.

Forme de evaluare

Participanţilor li se va acorda o confirmare de participare din partea Departamentului Academia & Life Care al TÜV Rheinland România.

  • Academia & Life Care
    Cu peste 12000 de programe de formare - seminarii, cursuri şi conferinţe - şi cu peste 2500 cadre, suntem siguri că veți găsi, alături de noi, soluția potrivită pentru nevoile dv. de instruire și formare.
  • Cursuri pe domenii
    TÜV Rheinland România vine in sprijinul dvs. printr-o gama variata de cursuri si instruiri sustinute de lectori specializati, avand o experienta bogata atat in activitatea de formare profesionala a adultilor cat si in activitatea teoretica si practica.